2015. október 17. – Szombat

2015.10.17 09:19

   Jézus egy  alkalommal  így  beszélt tanítványaihoz:  Mondom  nektek,  hogy
   mindazt, aki  megvall engem  az emberek  előtt, az  Emberfia is  megvallja
   Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is
   megtagadom Isten angyalai  előtt. Aki az  Emberfia ellen szól,  bocsánatot
   nyer, de aki  a Szentlelket káromolja,  az nem nyer  bocsánatot. Amikor  a
   zsinagógák, elöljárók vagy hatóságok elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok,
   hogy miképpen  és mivel  védekezzetek, vagy  mit mondjatok!  A  Szentlélek
   abban az órában megtanít majd titeket, hogy mit kell mondanotok.
   Lk 12,8-12

   Elmélkedés:

   Evangéliumának megírása idején Szent Lukácsnak már van tapasztalata arról,
   hogy a keresztény közösségeket s annak tagjait támadások érik. A  zsidóság
   vallási vezetői  nem nézik  jó  szemmel a  kibontakozóban lévő  új  vallás
   képviselőnek,  Jézus  követőinek  tevékenységét,  illetve  azt,  hogy   az
   igehirdetés  hatására  egyre  többen  csatlakoznak  hozzájuk.  A  közösség
   számára talán nem  is az üldözés  jelentette a komoly  problémát, hanem  a
   hitehagyás. Az üldözések miatt egyesek megtántorodtak, elhagyták  hitüket,
   távoztak a közösségből,  s ez  megrendítette a közösség  többi tagját  is.
   Ugyanakkor az is igaz,  hogy mások kitartása,  a hithez való  ragaszkodása
   megerősítette hitében a  közösséget. Az  evangélista ez  utóbbi miatt  tér
   vissza újra és újra a hitben való megmaradás témájához.
   Bátorító és megerősítő szavait Jézus az evangélium e helyén tanítványaihoz
   intézi, így készíti fel őket arra az  időre, amikor ő már nem lesz  velük.
   Mindezen túl kijelentései  a későbbi idők  keresztényeinek is szólnak,  az
   egész Egyház számára  bátorításul szolgálnak. A  keresztényeket nem  saját
   személyük miatt támadják  majd, hanem  hitük és Jézus  Krisztus miatt.  Az
   üldözések idején Krisztus követői  számíthatnak a Szentlélek  segítségére,
   aki  megerősíti  őket   hitükben,  s  megadja   nekik  a  bölcsességet   a
   védekezéshez.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Forog a világmindenség, de áll a kereszt.  A kereszted a mi erőnk, hogy  a
   magunkét is hordjuk, és Téged követhessünk. Te alkottad az embert, hogy  a
   szenvedés által  az  üdvösségre jusson.  Könyörülj  rajtunk!  Feltámadásod
   megdicsőítette  sebhelyeidet,  s  örök  jelként  viseled  őket,  könyörülj
   rajtunk!  A  világítéletkor  a  kereszt  majd  ismét  feltűnik  felettünk.
   Könyörülj rajtunk!
   J. Bernhard