2015. október 10. – Szombat

2015.10.10 09:54

    Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből:
   „Boldog a méh, mely  hordozott téged, és az  emlő, amely táplált!” Erre  ő
   így válaszolt: „És még milyen boldogok azok, akik Isten szavát  hallgatják
   és meg is tartják!”
   Lk 11,27-28

   Elmélkedés:

   A csütörtöki evangélium  kapcsán már láttuk,  hogy Lukács evangélista  úgy
   állítja elénk  Mária személyét,  mint a  hívő közösség  mintaképét.  Mária
   nagysága nem egyszerűen abban  áll, hogy ő a  Megváltó édesanyja és  anyai
   kapcsolat   fűzi   az   Üdvözítőhöz,   hanem   abban,   hogy   tökéletesen
   engedelmeskedik Isten  akaratának, azaz  mindent megtesz,  amit Isten  kér
   tőle. Pontosan ezért lehet példakép számunkra. Ezt a gondolatot  folytatja
   és erősíti meg a mai evangéliumi jelenet, amelyben egy ismeretlen  asszony
   a tömegből felkiáltva magasztalja Jézus édesanyját, boldognak nevezve őt.
   Jézus nem utasítja vissza az édesanyját illető dicséretet, de  továbbviszi
   a gondolatot  azzal, hogy  legalább ilyen  boldognak nevezi  azokat,  akik
   hallgatják és megtartják Isten szavát.  Mária legfőbb érdeme, hogy  teljes
   szívvel-lélekkel hallgatott Isten szavára még akkor is, ha nem értette meg
   azt teljesen.  Ahogyan  folyamatosan  megismerte  Isten  vele  kapcsolatos
   tervét, úgy fokozatosan átadta magát az isteni akaratnak, hogy üdvösségünk
   szolgálója legyen, s ennek megfelelően egyre növekedett boldogsága.
   Ha nyitott szívvel és  azzal a készséggel  hallgatom Isten üzenetét,  hogy
   azt megvalósítom, én is a boldogok  közé tartozom. Ha a figyelemben és  az
   odaadásban követem  Máriát,  megtapasztalom  Isten  szavának  felemelő  és
   üdvözítő erejét.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Azt ígérted, Urunk, hogy bensőséges kapcsolat fűződik közötted és  lelkünk
   között. Bennünk akarod folytatni  jóságos életedet. Bennünk akarsz  örülni
   mindennek, ami jó és szép.  Velünk akarsz dolgozni, küzdeni és  szenvedni.
   Bennünk és  általunk akarod,  hogy a  világban megvalósuljon  Atyád  szent
   akarata.  Bennünk  is  imádni  akarod  Atyádat,  szavakba  nem  foglalható
   imádsággal.
   Várnagy Antal