2015. november 9. – Hétfő, A Lateráni-bazilika felszentelése

2015.11.10 10:21

 Abban az  időben:  Mivel  közel  volt a  zsidók  Húsvétja,  Jézus  fölment
   Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és  galambot
   árultak, valamint pénzváltókat,  akik ott ültek.  Ekkor kötelekből  ostort
   font, és kikergette mindnyájukat  a templomból, ugyanígy  a juhokat és  az
   ökröket  is,  a   pénzváltók  pénzét  pedig   szétszórta.  Az   asztalokat
   felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: „Vigyétek innét ezeket,  ne
   tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!”  Tanítványainak eszébe jutott,  hogy
   írva van: „Emészt a házadért való buzgóság.”
   A zsidók  erre  így  szóltak:  „Miféle  csodajelet  mutatsz,  hogy  ezeket
   teszed?” Jézus  azt válaszolta:  „Romboljátok le  ezt a  templomot, és  én
   három nap alatt fölépítem!” A zsidók azt felelték: „Negyvenhat  esztendeig
   épült ez  a templom,  és te  három  nap alatt  fölépíted azt?”  Ő  azonban
   testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halálból,  tanítványainak
   eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak.
   Jn 2,13-22

   Elmélkedés:

   Az első három evangéliumban, tehát Máté, Márk és Lukács írásában a templom
   megtisztításának eseménye közvetlenül megelőzi Jézus  szenvedéstörténetét.
   János evangélista  viszont,  akinek  könyvéből a  mai  részletet  vesszük,
   sokkal előbbre, Jézus nyilvános  működésének kezdetére teszi az  eseményt,
   közvetlenül a kánai menyegzőn történt  csoda után. Az ő  gondolatmenetében
   Jézus szenvedését Lázár feltámasztása vezeti  be, s ezzel utal arra,  hogy
   szenvedése és halála  után Jézusra  is a  feltámadás vár.  János is  tudja
   azonban  azt,  hogy  a  templom  megtisztításakor  mondott  jézusi  szavak
   egyértelműen az ő feltámadására utalnak, ezért kapnak azok nagy hangsúlyt.
   Amikor ugyanis  Jézus  a  templom lerombolásáról  és  annak  felépítéséről
   beszél, akkor  nem a  kőből épült  épületre, nem  a jeruzsálemi  templomra
   gondol, ahol az esemény  játszódik, hanem saját  testére, amelyet a  halál
   lerombol ugyan, de harmadnapon a feltámadás által újjáépül.
   Érdemes egy másik  szintre emelkednünk elmélkedésünkben.  A mi testünk  és
   lelkünk is  templom,  Isten lakóhelye,  a  Szentlélek hajléka.  E  templom
   tisztasága rendkívül fontos. Megtisztításáról Isten gondoskodik a bűnbánat
   szentségében.   Isten   eltávolít   belőlünk   mindent,   ami    méltatlan
   istengyermeki méltóságunkhoz vagy beszennyez minket. Ne pakoljuk újra tele
   bűnök kacatjaival!
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Uram, az ifjúság sok nehézségnek és veszélynek van kitéve. Szíve  lelkesen
   tágra nyitott, ezért képtelen  mindig felismerni a  látszat és igazság,  a
   hamisság és  becsület ellentéteit.  Őrizd meg  az ifjú  szíveket a  hozzád
   vezető egyenes  úton.  Őrizd  ártatlanságukat és  örömüket,  hálájukat  és
   vidámságukat. Őrizd meg őket a te szeretetedben.
   D. Considine