2015. november 7. – Szombat

2015.11.07 07:45

 Jézus egyszer  így  beszélt tanítványaihoz:  „Mondom  nektek:  Szerezzetek
   magatoknak  barátokat   a   hamis  mammonból,   hogy   amikor   meghaltok,
   befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki  a kicsiben hű, az a  nagyban
   is hű. Aki pedig  hűtlen a kicsiben,  az a nagyban is  hűtlen. Ha tehát  a
   hamis mammonban nem voltatok hűségesek,  ki bízza rátok az igazi  értéket?
   És ha a máséban nem voltatok hűek, ki adja oda nektek a tiéteket?
   Egy szolga sem szolgálhat  két úrnak. Mert vagy  az egyiket gyűlöli, és  a
   másikat szereti, vagy: ragaszkodik az egyikhez, és a másikat megveti.  Nem
   szolgálhattok  Istennek  és  a  mammonnak.”  Hallották  mindezt  a  kapzsi
   farizeusok, és  kigúnyolták  őt.  De  Jézus  kijelentette:  „Ti  igazaknak
   mutatjátok magatokat az  emberek előtt,  de Isten  ismeri szíveteket.  Ami
   ugyanis az emberek szemében nagy, Isten előtt semmiség.”
   Lk 16,9-15

   Elmélkedés:

   Témáját tekintve  a mai  evangélium kapcsolódik  az előző  napihoz,  ismét
   vagyonról van szó. A hűtlen  intéző magatartásával ellentétben most  annak
   bemutatása következik, hogy miként kell hűen bánni a vagyonnal, de itt már
   az anyagi javakról Jézus  áttér a lelki javakra,  a lelki kincsekre.  Ezek
   már nem mulandóak és veszendőek, mint az anyagiak, hanem maradandóak. „Aki
   pedig hűtlen  a kicsiben,  az a  nagyban is  hűtlen” (Jn  16,10) -  mondja
   Jézus. Kijelentése  azt jelenti,  hogy a  becstelenség általában  kicsiben
   kezdődik, aztán  egyre nagyobb  méreteket ölt,  mert a  gátlástalan  ember
   mohóságának semmi  nem szab  határt.  A bűnnek  és a  rossznak,  helytelen
   vágyainknak és  kívánságainknak  még akkor  megálljt  kell  parancsolnunk,
   amikor kisebb mértékűek, mert később  már nehezebb lesz. A fokozatosság  a
   hűségre és a jóban való növekedésre is vonatkozik. „Aki a kicsiben hű,  az
   a nagyban is hű” (Jn 16,10) -  hangzik Jézus tanítása. Az emberi jóság  és
   erény  csúcsára  nem   azonnal  juthatunk   el,  hanem   a  jó   szüntelen
   gyakorlásával.
   Ez a példázat is  úgy mutatja be  a gazdagok világát,  mint ahol az  ember
   elveszíti szabadságát és a pénz, a vagyon rabjává válik. Minden gondolatát
   és cselekedetét  az határozza  meg, hogy  miként tud  magának még  nagyobb
   vagyont szerezni.  A tanulság  világos: vagy  a pénz  rabjává válunk  vagy
   szabadon Istennek szolgálunk.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Uram, ahol ketten  vagy hárman összegyűlnek,  ott vagy te  is. Benne  vagy
   minden kézfogásban, minden  találkozásban. De különösen  ott vagy,  amikor
   szent áldozatod körül gyűlünk egybe.  A szeretet szent találkozása ez,  ne
   engedd hát, hogy figyelmetlen, érzéketlen szívvel vegyek részt benne.
   A. Pereira