2015. november 2. – Hétfő, Halottak napja

2015.11.02 07:49

 Egy alkalommal Jézus ezt mondta a zsidóknak:
   „Bizony, mondom nektek: Aki hallgat az én tanításomra, és hisz abban,  aki
   engem küldött, annak örök élete van, és nem sújtja őt az ítélet, mert  már
   átment a halálból az életbe. Bizony, bizony mondom nektek: Eljön az óra  –
   sőt már itt is van –, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát.
   Meghallják,  és  életre  támadnak.  Mert  ahogyan  az  Atyának  élete  van
   önmagában, ugyanúgy megadta a  Fiúnak is, hogy  élete legyen önmagában.  A
   Fiúnak hatalmat adott arra is, hogy ítéletet tartson, mert ő az  Emberfia.
   Ne csodálkozzatok  ezen! Eljön  az óra,  amikor a  halottak meghallják  az
   Isten  Fiának  szavát,  és  előjönnek  sírjukból.  Akik  jót  cselekedtek,
   feltámadnak  és   üdvözülnek;   akik  rosszat   tettek,   feltámadnak   és
   elkárhoznak.”
   Jn 5,24-29

   Elmélkedés:

   Ma, amikor  elhunyt  szeretteinkre  emlékezünk  és  értük  imádkozunk,  az
   evangélium üzenete az örök életre irányítja figyelmünket. „Aki hallgat  az
   én tanításomra, és hisz  abban, aki engem küldött,  annak örök élete  van”
   (Jn 5,24)  - mondja  az Úr.  Jézus  szava bátorítást  tartalmaz és  azt  a
   reményt ébreszti bennünk, hogy érdemes földi életünk idején Isten  mellett
   döntenünk, mert akkor a túlvilágon is vele fogunk örökké élni.
   A szövegrészlet kulcsszava a  hallás, a hallgatás. Ez  a szó köti össze  a
   földi életre és a túlvilági életre vonatkozó kijelentéseket. Az az  ember,
   aki a földi élete  során hallgat Jézus tanítására,  az el fogja nyerni  az
   örök életet. De nem csak az élők, hanem a halottak is hallani fogják az Úr
   szavát, s akik képesek lesznek azt meghallani, azok fel fognak támadni  az
   új életre,  az örök  életre.  A szöveg  egyértelműen sugallja,  hogy  azok
   fogják meghallani ezt az életre keltő szót, akik korábban is  meghallották
   azt. Akik ellenben evilági életükben bezárták fülüket és szívüket, és  nem
   követték az  örök  életre  vezető krisztusi  tanítást,  azok  az  üdvösség
   helyett a kárhozatra jutnak.
   Az örök élet,  az üdvösség nem  elérhetetlen az ember  számára. A  tegnapi
   ünnep, mindenszentek napja azokat állította elénk, akik hitünk szerint már
   üdvözültek. Példájukat követve és Krisztus  tanítására hallgatva mi is  az
   örök életre juthatunk.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Ismered, Uram, felületességemet,  de a mélyebb  szinteket is bennem;  igaz
   voltomat, de látszatvalóságomat is. Gyakran hivatkozom arra, hogy jó ember
   vagyok, s még inkább arra, hogy  olyan keresztény vagyok, akit az  emberek
   szeretnek, Ha ilyen gondolataim jönnek, szeretnék utána a föld alá  bújni,
   arra gondolva,  hogy  te, Uram,  ismered  minden elesettségemet,  s  mégis
   szeretsz és fel akarsz emelni.  Uram, tarts meg őszintének és  egyenesnek,
   akkor mindig fel tudok emelkedni a te segítségeddel!
   A. Rosche