2015. november 17. – Kedd

2015.11.18 08:01

 Abban az időben: Jézus Jerikó városán  haladt át. Élt ott egy Zakeus  nevű
   gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és  megismerni
   Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát
   előrefutott, felmászott  egy vad  fügefára, hogy  láthassa, mert  Jézusnak
   arra kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett és  megszólította:
   „Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom.” Erre ő
   sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták,  méltatlankodva
   megjegyezték: „Bűnös embernél  száll meg.”  Zakeus azonban  odaállt az  Úr
   elé, és így szólt: „Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és  ha
   valakit  valamiben  megkárosítottam,  négyannyit  adok  helyette.”   Jézus
   kijelentette: „Ma üdvösség köszöntött  erre a házra,  hiszen ő is  Ábrahám
   fia. Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett.”
   Lk 19,1-10

 

Imádság:

   Uram, taníts megismerni a  szenvedés értelmét és  értékét. Te tudod,  hogy
   félek tőle, s minden  ember így van vele.  Jó órákban, mikor  közelségedet
   érzem, mindenre kész vagyok, erősnek érzem magam, és igent tudok mondani a
   kereszthordozásra. Néha az is eszembe  jut: kérnem kell téged, hogy  küldj
   szenvedéseket, hogy hozzád hasonló lehessek.  Érzem lelkem mélyén, hogy  a
   szenvedés drága ajándék, a te szereteted felbecsülhetetlen kincse.