2015. november 16. – Hétfő

2015.11.16 07:54

 Amikor Jeruzsálembe  menet  Jézus  Jerikó városához  közeledett,  egy  vak
   koldus ült az út szélén. Amint  ez meghallotta, hogy sokan vonulnak  arra,
   megkérdezte,  mi  történik.  Mondták  neki,  hogy  a  názáreti  Jézus  jön
   errefelé. Erre  kiáltozni kezdett:  „Jézus, Dávid  fia könyörülj  rajtam!”
   Akik  elöl  mentek,  csitították,  hogy  hallgasson.  De  ő  annál  jobban
   kiáltotta: „Dávid fia, könyörülj rajtam!”  Jézus ekkor megállt, és  szólt,
   hogy vezessék hozzá. Amikor odaért,  megkérdezte: „Mit akarsz, mit  tegyek
   veled?” A  vak könyörgött:  „Uram, hogy  lássak!” Jézus  így szólt  hozzá:
   „Láss!  Hited   meggyógyított   téged.”  Azonnal   visszanyerte   látását.
   Dicsőítette Istent,  és követte  őt. Ennek  láttára az  egész nép  áldotta
   Istent.
   Lk 18,35-43

 

  Imádság:

   Urunk és  Istenünk,  azt  kívánod,  hogy  kiegyensúlyozott,  megérlelődött
   emberek legyünk, akiknél  a befejezés gondolatának  békéje még  alakítólag
   hat ránk és  az emberekkel  való kapcsolatainkra.  Segíts rajtunk,  Urunk,
   hogy az öregedés  napjaiban is  jól használjuk ki  időnket, lehiggadva  és
   bölcsen cselekedjünk, nagyvonalúak és jóságosak maradjunk, és bizakodással
   tekintsünk a túlvilágban való beteljesedésre. Ajándékozd meg életünket  az
   utolsó napig is tartalommal és vonzó értékekkel.
   P. Haschek