2015. november 14. – Szombat

2015.11.14 08:44

 Abban az időben Jézus példabeszédet  mondott arról, hogy szüntelenül  kell
   imádkoznunk és nem szabad belefáradnunk. Így szólt: „Az egyik városban élt
   egy bíró,  aki Istentől  nem félt  és embertől  nem tartott.  Élt abban  a
   városban egy özvegyasszony  is. Ez  elment hozzá,  és kérte:  „Szolgáltass
   nekem igazságot ellenfelemmel szemben.” A bíró egy ideig vonakodott, aztán
   mégis így szólt magában: „Noha Istentől nem félek, embertől nem tartok, de
   ez az özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki,  mert
   a végén még nekem jön és megver.”
   Az Úr így szólt: „Hallottátok, hogy  mit mond az igazságtalan bíró.  Vajon
   Isten nem szolgáltat igazságot  választottjainak, akik éjjel-nappal  hozzá
   folyamodnak?  Talán   megvárakoztatja  őket?   Mondom  nektek,   hamarosan
   igazságot szolgáltat  nekik. Csak  az a  kérdés, hogy  amikor az  Emberfia
   eljön, talál-e hitet a földön?”
   Lk 18,1-8

   Elmélkedés:

   Első olvasatra a mai evangélium az imádságról és annak fontosságáról szól.
   Erre vonatkozik  a bevezető  megjegyzés,  amely szerint  szüntelenül  kell
   imádkozni és nem szabad belefáradni  az imádkozásba. És erre vonatkozik  a
   példázat  is,  amely  szerint   a  bíró  végül   ítéletet  hoz  annak   az
   özvegyasszonynak az  ügyében,  aki  ismételten fordul  hozzá,  szinte  már
   zaklatja őt folyamatos sürgetésével.
   A történet befejezése már egy másik  szintet nyit meg az isteni ítélet  és
   az Emberfia eljövetele megemlítésével, s ezzel kapcsolódik az előző  napon
   olvasottakhoz. Jézusnak az ő  második eljöveteléről mondott tanításai  azt
   sugallják, hogy a végső idők megpróbáltatásai komoly nehézségeket  okoznak
   majd a hívőknek és mindenkinek. Az ilyen helyzetekben különösen is  fontos
   az imádság, amely az  Istennel való állandó  kapcsolatot biztosítja és  az
   Istenben való  töretlen bizalom  jele. Egyesek  feladják majd  Krisztushoz
   való  ragaszkodásukat,   megtagadják   hitüket,  elhagyják   a   krisztusi
   közösséget vagy a hamis tanítók tévtanításában kezdenek hinni.
   A szüntelen imádkozás az embert segíti abban, hogy hitében megmaradjon  és
   hűséges  legyen  Krisztushoz.   Az  imádság  eloszlatja   a  félelmet   és
   megszünteti az aggodalmaskodást. Az imádság segít, hogy az ember állandóan
   készen álljon az Istennel való végső találkozásra.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Uram,  szeretnék  mindig   örülni  az  életnek,   és  tőled  várni   annak
   beteljesedését. Csak te, a  boldogság Istene csillapíthatod le  vágyaimat.
   Adj  nekem  bizonyosságot  arra  nézve,  hogy  egyszer  benned  megtalálom
   beteljesülésemet.
   R. Svoboda