2015. november 13. – Péntek

2015.11.13 07:14

Jézus így beszélt  tanítványaihoz második eljöveteléről:  „Mint ahogy  Noé
   korában  történt,  úgy  lesz  az  Emberfia  napjaiban  is.  Ettek,  ittak,
   házasodtak, férjhez  mentek  addig a  napig,  amíg  Noé be  nem  szállt  a
   bárkába. Akkor  jött a  vízözön,  és elpusztította  valamennyit.  Ugyanígy
   történt Lót napjaiban  is. Ettek és  ittak, adtak és  vettek, ültettek  és
   építettek. De amelyik napon Lót elhagyta Szodomát, kénköves tűzeső hullott
   az égből, és  elpusztította valamennyit.  Ugyanígy lesz azon  a napon  is,
   amikor az Emberfia megjelenik. Aki abban az órában a háztetőn tartózkodik,
   és holmija van lenn a házban, le ne jöjjön érte, hogy elvigye! Aki a mezőn
   lesz, haza ne jöjjön! Emlékezzetek Lót feleségére! Aki meg akarja  menteni
   életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti, megmenti azt az (örök) életre.
   Mondom nektek: azon az éjszakán ketten lesznek egy fekvőhelyen; az egyiket
   felveszik, a  másikat  otthagyják. Két  asszony  együtt őröl;  az  egyiket
   felveszik, a  másikat  otthagyják.  Ketten lesznek  a  mezőn;  az  egyiket
   felveszik, a másikat  otthagyják.” A tanítványok  megkérdezték: „Hol  lesz
   ez, Uram?” Azt felelte: „Ahol a holttest van, odagyűlnek a sasok.”
   Lk 17,26-37

   Elmélkedés:

   A farizeusok  olyan  látványos  jeleket  szerettek  volna  látni,  amelyek
   egyértelműen igazolják Isten országa eljövetelét. Erre mondta Jézus,  hogy
   az ország nem  jön el látványos  módon. Lukács evangéliumának  keletkezése
   idején  a  keresztény  közösség  tagjait  is  foglalkoztathatták  azok   a
   kérdések, hogy mikor és  milyen módon fog  megvalósulni az Isten  országa,
   illetve az Úr  második eljövetele. A  két esemény és  az azokra  vonatkozó
   kijelentések az evangéliumokban olykor összemosódnak. Évszázadokkal később
   mi már  tudjuk,  hogy az  Isten  országa  Jézus világrajöttével  és  az  ő
   személyében vette kezdetét. Csendesen, a szegényeknek és mindenkinek szóló
   örömhír hirdetésével, az  Isten irgalmasságáról tanúskodó  csodákkal és  a
   közösség létrehozásával elkezdett megvalósulni.
   Az Úr második eljövetele a végső  időkben még várat magára. Az elmúlt  két
   évezred folyamán  időről időre  felbukkantak  olyanok, akik  tudni  vélték
   annak közeli bekövetkeztét. Egyetlen egy sem bizonyult igaznak, mert  lám,
   mind a mai napig nem következett  be. Akik napjainkban azt állítják,  most
   már  tényleg  hamarosan  bekövetkezik   a  világvége,  s  például   utolsó
   figyelmeztetésekre hivatkoznak, azok valójában csak riogatnak és  félelmet
   keltenek.
   Az Úr eljövetele egyszer  be fog következni, de  annak idejét senki  ember
   nem tudhatja előre.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Azt  kívánod  tőlem,  Uram,  hogy  mások  életének  és  életkörülményeinek
   keresztjét a magam vállára is vegyem, mint ahogy te vállaltad az én életem
   valóságát is. Azt kívánod,  hogy éppúgy bűnösnek  ismerjem el magam,  mint
   amilyennek a többi embert, mert  akkor mindannyiunk keresztjét bele  tudod
   foglalni saját keresztedbe. Maradj velünk, Urunk, segítségeddel emelj  fel
   minket, ha csüggedünk. Saját  magunktól egyetlen fokkal sem  emelkedhetünk
   magunk fölé.
   J. Brunner