2015. november 12. – Csütörtök

2015.11.12 17:12

 A farizeusok egyszer megkérdezték Jézustól, mikor jön el az Isten országa.
   Ő ezt válaszolta: „Isten  országa nem jön el  szembetűnő módon. Nem  lehet
   azt mondani:  „Nézd itt  van, vagy  amott!” Isten  országa köztetek  van.”
   Azután  tanítványaihoz  fordult:  „Jönnek  napok,  amikor  az  Emberfiának
   egyetlen napját  is  szívesen  látnátok, de  nem  látjátok.  Mondják  majd
   nektek: „Nézzétek, itt van, vagy amott!” Oda ne menjetek, és ne higgyétek!
   Mert ahogy a cikázó villám az ég  egyik felétől a másikig villan, úgy  jön
   el azon a napon  az Emberfia is. Előbb  azonban sokat kell szenvednie,  és
   megvetésben kell részesülnie ettől a nemzedéktől.”
   Lk 17,20-25

   Elmélkedés:

   Isten országának titokzatos, rejtett megvalósulását nem véletlenül állítja
   szembe Jézus a látványos eljövetellel. A farizeusi hagyomány szerint Isten
   országának eljövetele  rendkívül látványos  esemény lesz,  mindenki  látni
   fogja azt. Isten eljön a világba, kinyilvánítja dicsőségét mindenki  előtt
   és az egész világ kifejezi  előtte hódolatát. Talán saját  elképzeléseiket
   szeretnék igazolni, amikor Jézust kérdezik az Isten országa eljöveteléről,
   pontosabban annak idejét  szeretnék tudni. Feleletében  Jézus azt  mondja,
   hogy másként  érdemes  elképzelni  Isten  országát.  Nem  lesznek  ugyanis
   feltűnő események, hanem már elkezdődött az Isten országa azáltal, hogy  ő
   hirdeti az örömhírt és  csodákat tesz. Mintha  csak ezt mondaná:  vegyétek
   észre, hogy már eljött  az Isten országa! Vegyétek  észre, hogy Isten  Fia
   itt áll köztetek, s az ő személyében jött el az Isten országa!
   Isten nem földi, nem evilági uralmat akar. A mennyei Atya nem hatalmat  ad
   az Emberfiának,  Jézus Krisztusnak,  hogy  uralkodjon az  emberek  felett,
   hanem azt kéri tőle,  hogy szolgálja az  embereket. Szolgálatának része  a
   szenvedés és a  halál vállalása,  mert ezzel  szerzi meg  a megváltást  az
   emberiség számára.
   Akkor vagyok  Isten országának  tagja és  akkor valósul  meg bennem  Isten
   országa, ha engedelmességben és alázatban követem Krisztust.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Istenem és  Atyám,  segíts úgy  élnem.  hogy minden  evilági  cselekedetem
   előkészület legyen a végső, boldog nyugalomra, hogy amit most hiszek,  azt
   megláthassam; hogy  amit  remélek,  annak boldog  birtokosa  legyek;  hogy
   szeretetemet  kövesse  a  teljes  egyesülés  teveled,  legfőbb   célommal,
   mindenek fölött levő jóval.
   Szalézi Szent Ferenc