2015. november 11. – Szerda, Tours-i Szent Márton püspök

2015.11.11 13:30

 Abban az időben Jézus így  szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia  eljön
   az  ő  dicsőségében,  összes  angyalának  kíséretében,  és  helyet  foglal
   dicsőséges trónusán,  akkor minden  nemzet összesereglik  előtte, ő  pedig
   elválasztja őket  egymástól,  miként a  pásztor  elválasztja a  juhokat  a
   kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára.  Azután
   a király így szól a jobbján állókhoz: „Jöjjetek, Atyám áldottai,  vegyétek
   birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes voltam és
   ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, s ti
   befogadtatok; ruhátlan voltam,  és ti  betakartatok; beteg  voltam, és  ti
   fölkerestetek; börtönben voltam, és ti meglátogattatok!” Erre  megkérdezik
   tőle az igazak: „Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk  volna
   neked, vagy szomjazni, hogy inni  adtunk volna? Mikor láttunk  idegenként,
   hogy befogadtunk  volna, vagy  ruhátlanul, hogy  betakartunk volna  téged?
   Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna?” Akkor  a
   király így  felel: „Bizony,  mondom nektek:  Amit e  legkisebb  testvéreim
   közül eggyel is tettetek, velem tettétek!”
   Mt 25,31-40

   Elmélkedés:

   A mai nap evangéliuma az irgalmasságot állítja elénk. A végső ítéleten azt
   kéri majd  számon  tőlünk  Isten,  hogy  gyakoroltuk-e  az  irgalmasságot,
   segítettük-e  rászoruló  embertársainkat.   Minden  nélkülözőben   ugyanis
   Krisztust kell észrevennünk, s  ha elmulasztjuk a segítségnyújtást,  akkor
   azt Krisztustól  tagadjuk meg.  Az irgalmas  szívvel végzett,  a  Krisztus
   iránti hitből és szeretetből fakadó jócselekedetek szükségesek ahhoz, hogy
   az üdvösségre, az örök életre jussunk.
   Az elkövetkezendő egy  év során világszerte  számos eseménnyel  emlékeznek
   meg a ma ünnepelt Szent Márton püspök születésének 1700. évfordulójáról. A
   jócselekedetekről és azok  fontosságáról szóló  evangéliumi tanítás  azért
   került e  napra,  mert  Szent  Márton püspök  életében  is  nagy  szerepet
   játszott. Életének legismertebb eseménye az volt, hogy a didergő koldussal
   megosztotta köpenyét,  majd  pedig éjszakai  látomásában  Krisztust  látta
   abban  a  köpenyben,  amit  ő  adott  a  koldusnak.  Hiba  volna   azonban
   részünkről, ha személyében csak egy jószívű, tettrekész embert látnánk,  s
   nem vennénk  észre  azt,  hogy  legfőbb erénye  az  volt,  hogy  mindenben
   Krisztus követője akart lenni. Ezért  lett keresztény, ezért védelmezte  a
   keresztény hitet, ezért törekedett az  egyszerű életre, s ezért  szolgálta
   szeretettel a rábízottakat püspökként.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Uram, szeretnék  az életemnek  értelmet  adni az  imádság, az  áldozat,  a
   bizalom, a szeretet, a hűség ébrentartásával. De csak te, az élet  Istene,
   töltheted be életemet egészen, és  teheted azt értelmessé. Jöjj tehát,  és
   maradj velem, akkor elég gazdag vagyok már.
   R. Svoboda