2015. március 30. – Nagyhétfő

2015.03.30 12:39


   Hat nappal húsvét előtt  Jézus Betániába ment. Itt  élt Lázár, akit  Jézus
   feltámasztott a  halálból. Vacsorát  rendeztek Jézus  tiszteletére.  Márta
   felszolgált, Lázár pedig ott ült  Jézussal a vendégek között. Mária  pedig
   vett egy font  illatos, drága  nárduszolajat, megkente  vele Jézus  lábát,
   majd hajával megtörölte. A ház betelt a kenet illatával. Jézus tanítványai
   közül az  egyik, aki  elárulni készült  őt, a  karióti Júdás,  megszólalt:
   „Miért nem  adtuk  el ezt  a  kenetet  háromszáz dénárért,  és  miért  nem
   osztottuk szét a szegények között?”  Ezt azonban nem azért mondta,  mintha
   gondja lett  volna a  szegényekre, hanem  mert tolvaj  volt: ő  kezelte  a
   pénzt, és az adományokat ellopkodta.  Jézus azt mondta neki: „Hagyd  békén
   őt, hiszen temetésem napjára teszi. Mert szegények mindig lesznek veletek,
   én azonban nem  leszek mindig  veletek.” A zsidók  közül sokan  megtudták,
   hogy Jézus Betániában van,  és odamentek nemcsak  Jézus miatt, hanem  hogy
   lássák  Lázárt,   akit  feltámasztott   a   halálból.  Ekkor   a   főpapok
   elhatározták, hogy Lázárt is  megölik, mivel miatta  a zsidók közül  sokan
   hittek Jézusban.
   Jn 12,1-11

   Elmélkedés:

   A nagyhét első felében Egyházunk liturgikus rendje olyan eseményeket állít
   elénk az  evangéliumokban,  amelyekben  Jézus  prófétai  módon  beszél  az
   elkövetkezendő  napok   eseményeiről,   mintegy   felkészülvén   küldetése
   beteljesítésére. Ennek megfelelően ma arról olvasunk, hogy Lázár testvére,
   Mária olajjal megkeni Jézus lábát, holnap Júdás árulása és Péter  tagadása
   megjövendöléséről, nagyszerdán  pedig  az utolsó  vacsora  előkészítéséről
   lesz szó.
   A mai  részlet tehát  a betániai  vacsora leírása.  Nem lehetünk  biztosak
   abban, hogy  Lázár  házában történt  az  eset,  még akkor  sem,  ha  János
   evangélista elbeszélésmódja ezt sugallja. Mindenesetre Mária drága olajjal
   keni meg Jézus lábát, s e cselekedete Júdás rosszallását váltja ki.  Jézus
   azonban  hallgatásra  készteti  az  árulásra  készülő  apostolt,  mégpedig
   prófétai módon  beszélve  arról,  hogy  nem  lesz  mindig  övéivel.  Mária
   cselekedete magyarázható azzal,  hogy néhány nap  múlva a temetésekor  nem
   lesz idő arra, hogy holttestét bebalzsamozzák, s mintegy ezt  helyettesíti
   a mostani  olajjal való  megkenés. A  temetés utáni  balzsamozás  szándéka
   megjelenik ugyan később, hiszen az asszonyok ezért indulnak majd húsvétkor
   az Úr sírjához, de már nem kerülhet rá sor, mert időközben Jézus  feltámad
   a halálból.
   Mária cselekedete jelkép. Jézus lábához  való borulása az ember  hódolatát
   és alázatát jelzi Isten Fia előtt. A Jézus iránti hódolat még a  szegények
   segítésénél is fontosabb.
   © Horváth István Sándor
    
    
     Imádság:

   Urunk, tégy méltóvá minket, hogy az egész világon szolgálhassuk azokat  az
   embertársainkat, akik szegénységben élnek és  halnak meg. Add meg nekik  a
   mai napon  a  mi kezünk  által  mindennapi  kenyerüket, és  a  mi  megértő
   szeretetünk által adj nekik békét és örömet.