2015. március 13. – Péntek

2015.03.13 14:05

Abban az  időben egy  írástudó  megkérdezte Jézustól:  „Melyik az  első  a
   parancsok közül?” Jézus így válaszolt: „Ez az első: Halld, Izrael! Az  Úr,
   a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből,
   teljes lelkedből, teljes  elmédből és  minden erődből!  A második  hasonló
   ehhez:  Szeresd  felebarátodat,  mint  önmagadat!  Ezeknél  nincs  nagyobb
   parancsolat.”
   Az írástudó erre azt válaszolta: „Valóban, jól mondtad, Mester, hogy ő  az
   Egyetlen, és  hogy  rajta kívül  nincs  más. És  azt  is, hogy  őt  teljes
   szívünkből, teljes elménkből és  teljes erőnkből szeretni,  embertársunkat
   pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő- vagy  véres
   áldozatnál.”
   Jézus az  okos  felelet hallatára  megdicsérte:  „Nem jársz  messze  Isten
   országától.” Ezután már több kérdést nem mertek neki föltenni.
   Mk 12,28b-34

   Elmélkedés:

   Egy  írástudó  a  legfőbb  parancsról  kérdezi  Jézust.  Abban  a   korban
   mindennaposnak számító téma lehetett a különféle írástudói iskolák vezetői
   és tanítványai között a  kérdés. Melyik a számos  mózesi törvény között  a
   legfontosabb? Most Jézus felé hangzik a kérdés és ő az istenszeretetet, és
   az emberszeretetet  nevezi meg  a legfőbb  parancsnak. Nem  érdemes  vitát
   indítanunk azon,  hogy ez  most  egy törvény  vagy kettő,  esetleg  három,
   ugyanis az  önszeretet  is  említésre kerül.  Ha  Jézus  összekapcsolja  e
   parancsokat, akkor aligha lehet bátorságunk szétválasztani őket.
   Egyetlen  parancs  van,  a  szeretet  törvénye.  A  szeretetnek  különböző
   irányai, vonatkozásai vannak: Isten  felé, embertársaink felé és  önmagunk
   felé, de  ez  a hármas  irányultság  szorosan összetartozik.  A  nagyböjti
   időszaknak az a célja, hogy a  szeretet parancsát tegyük az életünkben  az
   első helyre, valóban  ez legyen a  legfőbb elv, ami  irányít bennünket  és
   valóban  ez  vezesse  cselekedeteinket.  Ebben  az  időszakban  újra  kell
   gondolnunk,  hogy   helyesen   szeretjük-e  Istent,   felebarátainkat   és
   önmagunkat. A  helyes  szeretet mintája  pedig  maga Krisztus,  aki  előbb
   szeretett minket,  s aki  azt kéri  tőlem, hogy  úgy szeressek  mindenkit,
   ahogyan ő szeret engem. Ő úgy szeret, hogy életét adta értem. Van-e  hozzá
   bátorságom, szeretem-e őt annyira, hogy neki adom, ajánlom az életem?
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:

   Örök Atya,  tekints irgalmas  szemmel az  egész emberiségre,  különösen  a
   szegény bűnösökre,  akiket  Jézus  legirgalmasabb  Szíve  oltalmaz.  Az  Ő
   keserves   kínszenvedése   által   könyörülj   rajtunk,   hogy    irgalmad
   mindenhatóságát dicsérjük mindörökké.