2015. március 12. – Csütörtök

2015.03.12 16:52

Egy alkalommal Jézus egy  néma emberből űzött ki  ördögöt. Amint az  ördög
   kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt
   mondták: „Belzebubnak,  az ördögök  fejedelmének  segítségével űzi  ki  az
   ördögöket.” Mások próbára  akarták tenni,  és égi  jelet követeltek  tőle.
   Jézus belelátott gondolataikba, és  így szólt hozzájuk: „Minden  önmagában
   meghasonlott ország elpusztul, és  ház házra omlik.  Ha a sátán  önmagában
   meghasonlott, hogyan állhat  fönn az  országa? Ti  ugyanis azt  mondjátok,
   hogy Belzebub  segítségével  űzöm  ki  az ördögöket.  Ám  ha  én  Belzebub
   segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a  segítségével
   űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával  (vagyis
   Isten erejével) űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az
   Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi házát. De birtoka csak addig
   van biztonságban,  amíg el  nem  jön az,  aki  erősebb nála.  Ez  legyőzi,
   elveszi fegyverzetét,  amelyben bízott,  és  szétosztja a  zsákmányt.  Aki
   nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt velem, az szétszór.”
   Lk 11,14-23

   Elmélkedés:

   A  gonosz  lelkek  kiűzésének   csodája  az  elmúlt  napok   gondolataihoz
   kapcsolódik. Amikor Jézus kiűzi a néma emberből az őt fogva tartó gonoszt,
   akkor megajándékozza őt a szabadsággal. Nincs már többé a gonosz befolyása
   alatt, nem kell többé neki  engedelmeskednie, nem kényszerítheti őt  többé
   semmi rosszra, nincs korlátok közé  szorítva az élete. Lukács  evangélista
   leírásából nem  derül  ki  pontosan,  hogy  mi  is  történt.  Csak  annyit
   tudhatunk, hogy az Úr parancsára, szavára a gonosz eltávozik az  emberből.
   A gyógyulás eredményét az jelzi, hogy az eddig néma ember most  megszólal.
   Eddig egy  elzárt,  külön  világban,  a  maga  némaságában,  a  szótlanság
   börtönében élt, s most  Jézusnak köszönhetően belép  egy új világba,  ahol
   megszólalhat, beszélhet másokkal és dicsőítheti Istent.
   Érdemes odafigyelnünk az esetnek  egy érdekes mozzanatára.  A néma a  maga
   erejéből képtelen  a  változtatásra.  A saját  képességei  nem  elegendőek
   ahhoz, hogy kitörjön nyomorult élethelyzetéből. Ehhez külső segítség kell,
   mégpedig olyannak a segítsége, akinek  hatalma van a gonosz lélek  felett.
   Olyannak a  segítségére van  szükség,  aki erősebb  a gonosznál.  A  bűnök
   rabságában élő ember  nem képes  a maga erejéből  a felemelkedésre.  Ehhez
   Isten  segítségére,  megbocsátására  van  szükség.  Akarom-e,  hogy  Isten
   felemeljen, megajándékozzon a szabadsággal és megbocsásson?
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:

   © Horváth István Sándor  Kérlek, Uram Jézus  Krisztus, aki valóságosan  és
   lényegedben jelen  vagy a  kenyér és  a bor  színe alatt:  táplálj  engem,
   vigasztalj és erősíts engem mindig, különösen utolsó órámon. Engedd,  hogy
   téged, akit  most a  kenyér fátyola  alatt imádok,  ez élet  után  színről
   színre láthassalak!