2015. március 11. – Szerda

2015.03.11 09:13

 A hegyi beszédben Jézus ezt  mondta tanítványainak: „Ne gondoljátok,  hogy
   azért jöttem,  hogy  megszüntessem  a  törvényt  vagy  a  prófétákat.  Nem
   megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé  tenni. Bizony mondom nektek,  amíg
   az ég és föld el nem múlik, nem  vész el a törvényből sem egy i betű,  sem
   egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is  eltöröl
   akár a legkisebb  parancsok közül  is, és  úgy tanítja  az embereket,  azt
   nagyon  kicsinek  fogják  hívni  a  mennyek  országában.  És  mindaz,  aki
   megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.”
   Mt 5,17-19

   Elmélkedés:

   „Aki megtartja  és tanítja  Isten  törvényeit, igen  nagy lesz  a  mennyek
   országában” (Mt  5,19)  -  olvashatjuk Jézus  szavait  a  mai  evangéliumi
   szakaszban.   E    kijelentést    kapcsoljuk   a    tegnapi    példabeszéd
   mondanivalójához, tudniillik  ahhoz, hogy  Isten szabadsággal  ajándékozza
   meg az embert.
   Sokan úgy  értékelik Isten  parancsait,  törvényeit, hogy  azok  megkötik,
   korlátozzák az embert,  a szélsőséges vélemények  szerint pedig  egyenesen
   elveszik az  ember  szabadságát.  E nézet  hangoztatói  szerint  nem  kell
   elfogadnunk semmiféle  felsőbbrendű  törvényt, mindenki  tegye  azt,  amit
   jónak lát. Könnyen beláthatjuk azonban, hogy törvények nélkül teljes káosz
   uralkodna a  világon. Hová  vezetne, ha  nem volnának  törvények,  amelyek
   szabályozzák az emberek közötti kapcsolatokat? Hová jutna az emberiség, ha
   mindenki  a  saját  ösztöne,  érdeke  szerint  cselekedne  és  nem   volna
   tekintettel másokra?  Isten  törvényei  egyaránt védik  az  egyének  és  a
   közösségek érdekeit. Isten törvényei  biztosítják minden ember számára  az
   emberi méltóságot  és szabadságot.  Az ember  tud részrehajló  szabályokat
   alkotni, Isten viszont mindenki számára egyaránt érvényes parancsokat  ad,
   amelyek az élethez és az emberi együttéléshez való legalapvetőbb  dolgokat
   biztosítják. Valójában nem  Isten parancsai nélkül,  hanem az ő  törvényei
   által jutunk el az igazi szabadságra, amely a mennyek országába vezet.
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:

   Ó, végtelen Szeretet, aki az Atyától és a Fiútól származol, add meg  nekem
   az istengyermekség szellemét,  taníts meg arra,  hogyan kell mindig  Isten
   gyermekéhez méltóan cselekednem!  Maradj bennem!  Add, hogy  én is  mindig
   benned  maradjak,  és  úgy  szerethesselek,  ahogyan  te  szeretsz  engem!
   Nélküled semmi vagyok. Magamtól  semmire sem megyek. Egyesíts  önmagaddal,
   tölts el  szereteteddel,  hogy  általad  az Atyával  és  a  Fiúval  mindig
   egyesüljek!