2015. május 9. – Szombat

2015.05.09 10:12

  Búcsúbeszédében Jézus  így  szólt övéihez:  „Ha  a világ  gyűlöl  titeket,
   tudjátok meg:  engem  előbb  gyűlölt. Ha  a  világból  volnátok,  szeretne
   titeket  a  világ,  mint  övéit.  De  ti  nem  vagytok  a  világból,  mert
   kiválasztottalak titeket  a világból;  ezért  gyűlöl benneteket  a  világ.
   Emlékezzetek vissza tanításomra:  nem nagyobb  a szolga  uránál! Ha  engem
   üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották,  a
   tiéteket is megtartják. Mindezt miattam  teszik veletek, mert nem  ismerik
   azt, aki küldött engem.”
   Jn 15,18-21

   Elmélkedés:

   Az elmúlt napok  elmélkedései alapján azt  gondolhatnánk, hogy a  szeretet
   további szeretetet  szül. Ha  a Krisztusban  hívőket szeretetre  ösztönzi,
   készteti  az  Úr   végtelen  és  önfeláldozó   szeretete,  akkor  majd   a
   keresztények szeretetét látva a világ is  a szeretet útjára fog lépni.  Ez
   azonban nincs így, erre  előre figyelmezteti Jézus az  ő követőit. Őt  sem
   szerette mindenki, az ő tanítását sem tekintette követendőnek mindenki, az
   ő személye sem  volt kedves  mindenki számára.  A hívő  közösség tagjai  -
   miközben  egymás  felé  az  Úrtól  tanult  szeretetben  élnek  -  kívülről
   gyűlöletet, ellenségeskedést tapasztalnak. A világ ugyanis nem érti az  új
   értékrendet,  a  szeretet   életmódját,  kihívásnak   tekinti  azt,   mert
   szembesíti önmagával, s életvitele megváltoztatását várja tőle. E kívülről
   érkező negatív hatások közepette az Egyház közössége számára különösen  is
   fontos  az  Úrhoz  és  szeretetéhez  való  ragaszkodás,  valamint   egymás
   megerősítése a hitben és a szeretetben.
   Milyen nagy az ellentmondás: a  hívők Krisztusért szeretik egymást, a  nem
   hívők pedig Krisztusért gyűlölik őket. Krisztus szeretete az egyik  embert
   szeretetre készteti,  miközben  a  másikban gyűlölet  fakad  ugyanennek  a
   szeretetnek láttán. Ne legyünk elbizakodottak vagy túlzottan magabiztosak!
   Lehet, hogy a szeretet útján járok, de hitem meginoghat és elindulhatok az
   ellenkező irányba. Érdemes minden  nap újra a kereszt  elé állnom s  innen
   indulnom.
   © Horváth István Sándor
    
     Imádság:

   Istenünk, add meg  nekünk a  szentség szomjúságát,  a tökéletességre  törő
   akarást, az Isten  országáért való  lelkesedést és  az eljöveteléért  való
   örömteli munkálkodást.  Adj egyházadnak  alázatot, ha  dicsérik,  apostoli
   öntudatot, ha szenved, és lángolást, ha Érted tanúságot kell tennie.
   T. Suavert