2015. május 8. – Péntek

2015.05.08 17:59

Jézus  így  tanított  az  utolsó  vacsorán:  „Az  az  én  parancsom,  hogy
   szeressétek egymást,  amint  én  szerettelek  titeket!  Nagyobb  szeretete
   senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti  barátaim
   vagytok, ha  megteszitek, amit  parancsolok nektek.  Nem mondalak  titeket
   többé szolgának, mert  a szolga nem  tudja, mit tesz  az ura.  Barátaimnak
   mondalak benneteket, mert mindazt,  amit hallottam Atyámtól, tudtul  adtam
   nektek. Nem ti választottatok engem,  hanem én választottalak titeket;  és
   arra  rendeltelek,  hogy  elmenjetek  és  gyümölcsöt  hozzatok:  maradandó
   gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától  az én nevemben, megadja nektek.  Azt
   parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!”
   Jn 15,12-17

   Elmélkedés:

   Az előző napokban olvasottak  után a szeretet új  területére tér át  Jézus
   beszédében.  Korábban  szó  volt  az   Atya  és  a  Fiú  közti   kölcsönös
   szeretetről, amely  kiárad,  kiteljesedik az  emberek  felé, s  amelyet  a
   Krisztusban hívők viszonoznak. Az Isten iránti szeretet mellett megjelenik
   az emberek egymás  közti szeretete,  amelynek mintája  és forrása  szintén
   Krisztus  irántunk  való   szeretete.  „Szeressétek   egymást,  amint   én
   szerettelek titeket!”  (Jn 15,12)  - olvassuk  a mi  Urunk szavait  a  mai
   evangélium részletében.
   Tanítványainak egymás iránti szeretetéről korábban már beszélt, mint olyan
   jelről, illetve ismertetőjegyről,  amely alapján felismeri  majd a  világ,
   hogy Krisztushoz tartoznak  (vö. Jn  13,35). Mindebben  a mérték  Krisztus
   önfeláldozó,  személyes,   nagylelkű,  jóakaró   és  szeretetre   ösztönző
   szeretete.  És   talán   ezt   az   utóbbi   tulajdonságot   érdemes   mai
   elmélkedésünkben  kiemelni.   Akkor   értettük  meg   valójában   Krisztus
   kereszthalálban megmutatkozó szeretetét és a kereszt titkát, ha ez  minket
   is életünk teljes  odaadására indít, a  szeretet gyakorlására ösztönöz.  A
   szeretet útja  a  kereszttől  indul  és abból  az  élményből  fakad,  hogy
   Krisztus annyira  szeretett  engem,  hogy  kész  volt  meghalni  értem.  A
   szeretet útja  a kereszttől  indul és  az örök  életre vezet,  mert  Isten
   megjutalmaz minden szeretetből fakadó jócselekedetet.
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:
   Istenünk, Atyánk,  Te  az  igazság Igéjét  és  a  megszentelő  Szentlelket
   elküldted a világba, s ezzel kinyilvánítottad csodálatos belső életedet az
   emberek előtt. Add, hogy az  igaz hit megvallásában az örök  Szentháromság
   dicsőségét megismerjük és a fölséges hatalmú Egy-Istent imádjuk.