2015. május 4. – Hétfő

2015.05.04 16:09

 Jézus az  utolsó  vacsorán  így beszélt  tanítványaihoz:  „Aki  ismeri  és
   teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám
   is szereti.  Én is  szeretni fogom  őt, és  kinyilatkoztatom magam  neki.”
   Júdás – nem a karióti – itt közbeszólt: „Uram, hogyan van az, hogy  nekünk
   akarod kinyilatkoztatni magadat, és nem a világnak?” Jézus így  folytatta:
   „Aki szeret  engem, megtartja  tanításomat. Atyám  is szeretni  fogja  őt,
   hozzá megyünk, és lakóhelyet  veszünk nála. Aki nem  szeret engem, az  nem
   tartja meg  tanításomat. Az  a  tanítás pedig,  amelyet hallotok,  nem  az
   enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani,
   amíg veletek vagyok. S  a Vigasztaló, a Szentlélek,  akit majd a  nevemben
   küld az Atya,  megtanít titeket mindenre,  és eszetekbe juttatja  mindazt,
   amit mondtam nektek.”
   Jn 14,21-26

   Elmélkedés:

   Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus kijelentette, hogy az  szereti
   őt, aki ismeri  és teljesíti  parancsait. Láthatjuk tehát,  hogy az  Isten
   iránti szeretet  nem csupán  egy  érzés vagy  esetleg egy  azt  megerősítő
   szóbeli  vallomás,  hanem  tettekben  megnyilvánuló  magatartás  az  ember
   részéről. Ha Jézus parancsai szerint élek, azaz engedelmeskedem  Istennek,
   meg fogom érezni Isten szeretetét. Ebben a példa számomra Jézus szeretete,
   azaz a Fiú engedelmes szeretete a mennyei Atya iránt. Egész életének ez  a
   mozgatója. Minden  szava,  de főként  minden  cselekedete az  Atya  iránti
   engedelmes szeretetből fakad.
   Mit jelent Jézus parancsa  szerint élni? Hogyan  ismerhetem meg, hogy  mit
   kíván tőlem az  Úr? A  válasz egyszerű:  ha az  evangélium igazságából  és
   igazsága szerint élek,  akkor felismerem Jézus  személyében az  Üdvözítőt,
   életem megváltóját, az igazság kinyilatkoztatóját és a szeretet  forrását.
   Felismerem az  Úr jelenlétét  az életemben,  amely annak  igazolása,  hogy
   ígérete valóra válik, azaz velünk van, velem van életem során, bennem él a
   Szentháromság. Ez az ígéret azonban Jézus szava szerint csak azoknak szól,
   akik valóban hisznek benne, igazi szeretetet hordoznak szívükben és  abból
   jótettek fakadnak.
   A szeretet megvallása és gyakorlása boldoggá tesz.
   © Horváth István Sándor
    
     Imádság:

   Istenem, ha őszintén nézem magamat,  talán nem is akarok  kisszerűségemből
   kiemelkedni. A könnyebb utakat választom,  pedig Te hegyekre hívsz  engem.
   Gyorsan szeretnék előre jutni, pedig Te lépésről lépésre való  előmenetelt
   kívánsz tőlem.  Nem szeretem  lekötni magamat,  pedig Te  hűséget  kívánsz
   tőlem. Én  a  pillanat boldogságát  keresem,  Te pedig  örök  üdvösségemet
   tartod szem előtt! Irgalmazz nekem!
   Josef Busch