2015. május 28. – Csütörtök

2015.05.28 10:37

  Abban  az   időben:  Tanítványaival   Jézus  Jerikóba   érkezett.   Amikor
   tanítványainak és a nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy  vak
   koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti
   Jézus  közeledik,  elkezdett  kiáltozni:  „Jézus,  Dávid  fia,   könyörülj
   rajtam!” Többen  szóltak neki,  hogy hallgasson,  de ő  annál  hangosabban
   kiáltotta: „Dávid fia, könyörülj rajtam!
   Jézus  megállt,  és  így  szólt:  „Hívjátok  ide!”  Odaszóltak  a  vaknak:
   „Bátorság! Gyere, téged  hív!” Az eldobta  köntösét, felugrott és  odament
   Jézushoz. Jézus megkérdezte:  „Mit akarsz,  mit tegyek veled?”  A vak  ezt
   Felelte: „Mester, hogy lássak.” Jézus erre így szólt hozzá: „Menj, a hited
   megmentett téged.” Az pedig nyomban visszanyerte látását, és követte őt az
   úton.
   Mk 10,46-52

   Elmélkedés:

   Útja során tanítványai  kíséretében Jézus éppen  elhagyja Jerikó  városát,
   amikor  egy   Bartimeus   nevű   vak  koldus   kéri   segítségét.   Kérése
   meghallgatásra talál,  Jézus  csodás  módon  meggyógyítja  őt,  visszaadja
   szemevilágát,  miközben  kijelenti,  hogy   a  gyógyulás  a  vak   hitének
   köszönhető.
   Milyen hitre gondolt  Jézus? A  történetben nincs  szó arról,  hogy a  vak
   kifejezetten megvallotta volna hitét, nem is kérte ezt tőle senki.  Honnan
   tudta mégis Jézus, hogy a vak hisz benne, isteni erejében és hatalmában? A
   válasz abban  rejlik, hogy  a vak  „Dávid fiának”  nevezte Jézust,  amikor
   megszólította őt, illetve  amikor hallgatásra intették  őt a  tanítványok,
   akkor többször  megerősítette ezt.  Abban a  korban általánosan  elterjedt
   volt a zsidók között a vélekedés, mely szerint az eljövendő Messiás  Dávid
   király leszármazottja, „Dávid  fia” lesz.  Amikor tehát a  vak koldus  így
   szólítja meg Jézust, akkor ezzel azt fejezi ki, hogy hisz abban, hogy ő  a
   Messiás. Hitének egy másik jele is van. A prófétai jövendölések szerint  a
   messiási időkben  rendkívüli  csodák  fognak történni,  a  némák  beszélni
   tudnak majd, a bénák járni, a vakok pedig látni fognak. Amikor Bartimeus a
   gyógyulás reményében  fordul Jézushoz,  akkor kifejezi,  hogy hisz  abban,
   hogy eljött a messiási  idő, most van  itt az ideje, hogy  ő, a vak  ember
   lásson. Ezt a hitet jutalmazta meg a mi Urunk.
   © Horváth István Sándor
    
     Imádság:

   Győzelmes Jézusunk, tündöklő szép napunk, világosítsd szívünket, erősítsen
   minket szent feltámadásod! Szentséges áldozat, élőket, holtakat  megsegítő
   irgalom, feltámadás, élet! Jézus, hála néked!