2015. május 23. – Szombat

2015.05.23 10:15

 Amikor feltámadása  után  Jézus  még  együtt  volt  övéivel,  Péter  látta
   egyszer, hogy utána jön  az a tanítvány, akit  Jézus szeretett. Az, aki  a
   vacsorán odahajolt hozzá, és megkérdezte: „Uram, ki az, aki téged elárul?”
   Ennek láttára Péter Jézushoz fordult: „Uram, hát ővele mi lesz?” Jézus így
   felelt: „Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit  törődöl
   vele? Te  csak kövess  engem!” Így  a tanítványok  között elterjedt  az  a
   vélemény, hogy ez a tanítvány nem  hal meg. Jézus azonban nem azt  mondta:
   „Nem hal  meg”, hanem:  „Ha azt  akarom, hogy  így maradjon,  amíg el  nem
   jövök, mit törődöl vele?” Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz minderről,
   és ezeket írta. Tudjuk,  hogy igaz az  ő tanúsága. Jézus  még sok mást  is
   cselekedett. Ha egyenként mind  megírnák, azt hiszem,  az egész világ  sem
   tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene.
   Jn 21,20-25

   Elmélkedés:

   Péter apostol háromszori szeretet-vallomása  után, valamint azt  követően,
   hogy az  Úr őrá  bízza  közösségének vezetését,  Jézus Péter  kérdésére  a
   „szeretett tanítvány,” János apostol sorsáról beszél. A hagyomány  szerint
   János magas kort  ért meg, az  I. század vége  táján halhatott meg.  Magas
   életkora miatt  ebben  az időben  elterjedt  a keresztények  között  az  a
   vélekedés, hogy János nem hal meg vagy legalábbis megéri Krisztus  második
   eljövetelét. Az evangéliumnak ez a részlete Jézus szavai alapján igyekszik
   cáfolni a Jánossal kapcsolatos téves vélekedést.
   Péter apostol  azt  a  sorsot  kapja, hogy  vértanú  legyen,  életét  adja
   Jézusért, vérével tanúskodjon róla. János  sorsa más, ő nem lesz  vértanú,
   de ő  is tanúságot  tesz,  mégpedig szavaival,  igehirdetésével,  valamint
   írásával, az  evangéliummal.  Mindketten Krisztus  követői,  mindketten  a
   tanúságtétel útján járnak. Mindketten onnan indultak, hogy megtapasztalták
   az Úr irántuk való szeretetét,  miként a többi apostolnak és  tanítványnak
   is ez volt az első élménye a Jézussal való találkozásukkor.
   Érzem-e, hiszem-e,  hogy  Jézus engem  is  ugyanúgy szeret,  mint  Pétert,
   Jánost vagy  többi  tanítványát?  Megvallom-e szeretetemet  az  Úr  iránt?
   Tanúságot teszek-e  róla  a  világban  az  emberek  előtt?  Szavaimmal  és
   életemmel kell e kérdésekre válaszolnom.
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:

   Istenem! Vétkeztem, és eltűrted.  Elhagytalak, és még mindig  fönntartasz.
   Ha bánkódom, megbocsátasz. Ha vissza térek, ismét befogadsz. Ha  halogatom
   ezt, vársz  rám.  Visszahívsz,  ha eltévedek.  Édesgetsz,  ha  ellenállok.
   Megvárod, míg felébredek  kábultságomból. És egészen  magadhoz ölelsz,  ha
   Hozzád térek.
   Szent Ágoston