2015. május 22. – Péntek

2015.05.22 16:11

 Amikor (feltámadása után egy alkalommal) Jézus megjelent tanítványainak és
   velük étkezett,  megkérdezte Simon  Pétertől:  „Simon, János  fia,  jobban
   szeretsz-e engem, mint ezek?” Péter így szólt: „Igen, Uram, te tudod, hogy
   szeretlek.” Erre Jézus azt mondta neki: „Legeltesd bárányaimat!”
   Aztán újra megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz te engem?” Ő  azt
   felelte: „Igen,  Uram,  tudod,  hogy szeretlek!”  Erre  azt  mondta  neki:
   „Legeltesd juhaimat!”
   Majd harmadszor is megkérdezte tőle:  „Simon, János fia, szeretsz  engem?”
   Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?”, és
   ezt válaszolta: „Uram, te  mindent tudsz, azt  is tudod, hogy  szeretlek!”
   Jézus pedig ismét ezt mondta: „Legeltesd juhaimat! Bizony, bizony,  mondom
   neked: Amikor még fiatal  voltál, felövezted magad,  és oda mentél,  ahová
   akartál. De  ha megöregszel,  kiterjeszted  karjaidat. Más  fog  felövezni
   téged, és  oda visz,  ahova nem  akarod.” Azt  jelezte e  szavakkal,  hogy
   (Péter)  milyen  halállal  dicsőíti  majd   meg  az  Istent.  Azután   még
   hozzátette: „Kövess engem!”
   Jn 21,15-19

   Elmélkedés:

   Háromszor hangzik el  ugyanaz a kérdés.  Jézus háromszor kérdezi  ugyanazt
   Péter  apostoltól.   Péternek  háromszor   kell  válaszolnia,   megvallani
   szeretetét az Úr iránt. Az ismételt kérdezés azt mutatja, hogy Jézus  több
   szeretetet vár  Pétertől,  mint  a  többiektől.  Ezt  vehetjük  úgy,  hogy
   háromszori tagadását teszi  jóvá Péter  azzal, hogy  háromszor vallja  meg
   szeretetét. De értelmezhetjük úgy is,  hogy ő a korábbiakban is  kimutatta
   már az Úrhoz  való ragaszkodását, szeretetét  és hitét, lelkesedése  Jézus
   iránt nagyobb lehetett a többi apostolénál.
   A háromszori szeretet megvallás bevezeti azt, hogy Jézus milyen különleges
   feladatot bíz  Péterre.  Akiben nagyobb  a  szeretet, annak  több  lesz  a
   feladata, nagyobb lesz  a felelőssége. Ennek  megfelelően Péter kapja  meg
   elsőként a krisztusi  közösség, az  Egyház vezetését.  Lényeges elem  itt,
   hogy a Jézus  iránti szeretet  alapozza meg Péter  vezetői feladatát.  Nem
   arra kíváncsi,  hogy  szereti-e  apostola  az  embereket,  hanem  hogy  őt
   szereti-e. Az  Úrnak nem  az  a fontos,  hogy  Péter odaadja-e  életét  az
   emberekért, hanem hogy kész-e Jézusért élni és meghalni.
   Amikor  a  hívek  imádkoznak  püspökükért,  papjaikért  vagy  az   egyházi
   vezetőkért, akkor  elsősorban  azt  kérjék  Istentől,  hogy  napról  napra
   növekedjen bennük a Krisztus iránti  szeretet és ebből fakadjon  hivatásuk
   hűséges teljesítése.
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:

   Mindenható, irgalmas Istenünk, Te megadtad nekünk, embereknek az  üdvösség
   és örök élet ajándékát. Tekints ránk kegyesen, és erősítsd meg  lelkünket,
   melyet Te  alkottál.  Add,  hogy halálunk  órája  a  kegyelem  állapotában
   találjon, és szent angyalaid kísérjenek minket, Teremtőnk a te színed elé.