2015. május 21. – Csütörtök

2015.05.21 06:07

 Abban a időben Jézus az égre emelte szemét és így imádkozott: Szent Atyám,
   nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni
   fognak bennem. Egyek legyenek mindnyájan! Amint te, Atyám, bennem vagy  és
   én tebenned, úgy legyenek ők is  mibennünk, és így elhiggye a világ,  hogy
   te küldtél engem.  Megosztottam velük a  dicsőséget, amelyet nekem  adtál,
   hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk: én őbennük, te énbennem, hogy
   így ők is  teljesen egyek legyenek,  s megtudja a  világ, hogy te  küldtél
   engem, és szereted őket,  amint engem szerettél.  Atyám! Azt akarom,  hogy
   akiket  nekem  adtál,  ott  legyenek  velem,  ahol  én  vagyok  s   lássák
   dicsőségemet, amelyet  nekem  adtál, mivel  már  a világ  teremtése  előtt
   szerettél engem. Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek,  s
   ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük nevedet, és
   ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz,  bennük
   legyen, és én is őbennük legyek.
   Jn 17,20-26

   Elmélkedés:

   Főpapi imájának  befejező részében  Jézus mindazokért  imádkozik, akik  az
   apostolok szavára eljutnak a benne való hitre. E szavak előrevetítik, hogy
   az apostoli igehirdetés  és szolgálat,  valamint az  Egyház szolgálata  az
   évszázadok és évezredek folyamán eredménnyel fog járni. Eredménnyel  annak
   ellenére is,  hogy folyamatosan  szembe kell  néznie az  elutasítással,  a
   gyűlölettel.
   Az apostolok érdemének  kell tekintenünk, hogy  elfogadták Jézus  hívását,
   megismerték az Úr személyét és tanítását, s benne felismerték a Megváltót.
   Érdem azért,  mert személyes  döntés volt  ez részükről.  Érdem, mert  sok
   kortársuk ellentétes döntést  hozott, az  elutasítást választotta.  Érdem,
   hogy kitartottak Jézus mellett, mert ez szeretetüknek a jele.
   A hívőknek,  akikért Jézus  itt  imádkozik, az  az  érdeme, hogy  bár  nem
   hallották  személyesen  Jézust,  nem  láthatták  ők,  mégis  az  apostolok
   szavának köszönhetően eljutnak a hitre. Ők is személyes döntést hoznak, ők
   is  szeretetüket  akarják  kifejezni.  A  Krisztusban  hívők  hitbeli   és
   szeretetbeli egysége jelként  szolgál a  világban, hogy  Jézus valóban  az
   Atya küldötte, jelként, amelyet  látva ők is  eljuthatnak a hitre.  Egység
   csak ott  van, ahol  mindenki elfogadja  az Atya  irgalmát, a  Fiúra  mint
   Megváltóra tekint és engedi,  hogy a Szentlélek vezesse.  Én is az  egység
   jele vagyok?
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:

   Istenünk, Te  kedveled és  helyreállítod lelkünk  ártatlanságát.  Fordítsd
   magadhoz  szolgáid   szívét,   hogy  Szentlelked   tüzétől   fölgyulladva,
   állhatatosak maradjunk a hitben és buzgók a jócselekedetekben.