2015. május 17. – Vasárnap, Urunk mennybemenetele

2015.05.17 08:59

 Abban az  időben Jézus  megjelent a  Tizenegynek, és  így szólt  hozzájuk:
   „Menjetek el  az  egész világra,  és  hirdessétek az  evangéliumot  minden
   teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az
   elkárhozik. A híveket ezek  a jelek fogják  kísérni: A nevemben  ördögöket
   űznek ki,  új nyelveken  beszélnek,  kígyókat vehetnek  a kezükbe,  és  ha
   valami mérget isznak, nem  árt nekik. Ráteszik a  kezüket a betegekre,  és
   azok  meggyógyulnak.”  Az   Úr  Jézus,  miután   ezeket  elmondta   nekik,
   felvétetett a  mennybe,  és helyet  foglalt  az Isten  jobbján.  Ők  pedig
   elmentek,  és   mindenütt  hirdették   az  evangéliumot.   Az  Úr   együtt
   munkálkodott velük,  és  az  igehirdetést  megerősítette  a  jelek  által,
   amelyek kísérték őket.
   Mk 16,15-20

   Elmélkedés:

   Gyalog
   Évekkel  ezelőtt  az  ausztriai  Mariazellben  voltunk  zarándoklaton.   A
   szentmise befejeztével, amint  kiléptem a kegytemplomból,  megpillantottam
   két huszonéves fiatalt, akik a templomajtó mellé támasztott  hátizsákjukat
   igazgatták, majd  felsegítették egymásnak.  Mindkét hátizsákon  a  lengyel
   zászló és a lengyel pápa, az azóta szentté avatott II. János Pál pápa képe
   volt, valamint egy kagyló. Gyorsan összeállt fejemben a kép, miszerint  ők
   Lengyelországból zarándokolnak a spanyolországi Santiago de  Compostelaba.
   A Szent Jakab sírjához  induló zarándokok jelképe már  a középkorban is  a
   kagyló volt. Lengyelül nem tudván  kezemmel nyugat felé mutatva  kérdeztem
   tőlük: Santiago  de  Compostela? Bólogattak  és  a maguk  nyelvén  igennel
   válaszoltak. Aztán már  csak kezemmel  mutatva kérdeztem,  hogy gyalog?  A
   válasz ugyanaz  volt, bólogatás  és  igen, aztán  mivel látták,  hogy  pap
   vagyok letérdeltek,  amiből könnyen  kitaláltam, mit  kérnek.  Megáldottam
   őket és  ők  elindultak. Legalább  2000  kilométerrel a  hátuk  mögött  és
   legalább ennyivel előttük elindultak. Gyalog. Ekkor lépett oda mellém  egy
   fiatal a csoportunkból, aki attól rettegett, hogy sokat kell gyalogolni az
   autóbuszig: „Atya, milyen  messze állt  meg a busz?”  „Háromszáz méter”  -
   válaszoltam. Megkérdezte még,  hogy gyalog  megyünk-e addig,  de erre  már
   csak magamban mosolyogva bólogattam, mint a lengyel zarándokok.
   Utazásainkhoz sokféle  közlekedési eszközt  választhatunk, rövidebb  távra
   mehetünk biciklivel vagy  motorral, hosszabb távra  autóval, busszal  vagy
   vonattal, még távolabb akár repülővel. És bárhová mehetünk gyalog. Ez  nem
   függ uticélunk távolságától. A gyerekek szokták kérdezni, hogy mivel  ment
   Jézus fel a mennybe: repülővel,  helikopterrel vagy űrrakétával? A  válasz
   egyszerű: gyalog. A mennybe csak gyalog lehet eljutni.
   Ma Jézus  mennybemenetelét ünnepeljük,  erről  az eseményről  olvasunk  az
   evangéliumban. Miután parancsot adott a tizenegy apostolnak, hogy menjenek
   el az egész világra és hirdessék az örömhírt, „felvétetett a mennybe.” Nem
   kellett neki  ehhez semmiféle  közlekedési eszköz,  hanem egyszerűen  csak
   felemelkedett, amíg egy felhő el nem  takarta őt apostolai szeme elől.  Az
   Úr földi  küldetése  ezzel lezárult.  A  mennyei Atyától  jött  el  emberi
   világunkba és  a  mennybe tért  vissza  küldetése befejeztével.  Mi,  akik
   követői vagyunk,  csak gyalogszerrel  járhatunk  nyomában és  csak  gyalog
   követhetjük a mennybe. Háromszáz méternél  egy kicsit többet kell  mennünk
   és ez egy nagyon sajátos út, mert közben a lábunk sem éri a földet.
   Most Jézus mennybemenetelét ünnepeljük, a jövő vasárnap pedig a Szentlélek
   eljövetelét,  pünkösd  napja   lesz.  A  karácsonyra   négy  hétig   tartó
   várakozással készülünk,  ezt  nevezzük  adventnek.  A  húsvéti  ünnepet  a
   nagyböjt negyven napja  előzi meg  s ezt az  időszakot is  a várakozás,  a
   készület jellemzi. A pünkösd valójában  nem önálló ünnep, hanem a  húsvéti
   időszak beteljesedése és lezárása, de  ettől még nem feledkezhetünk meg  a
   várakozásról. Miként az apostolok  egykor összegyűlve várakoztak  Krisztus
   ígéretének beteljesedésére,  a  Szentlélek eljövetelére,  ugyanúgy  mi  is
   imádkozva várjuk a Szentlélek kiáradását!
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:

   Urunk, Jézus! Földi küldetésed teljesítése után visszatértél a mennybe.  A
   mennyei  Atya  küldött  téged   a  világba  s   hozzá  tértél  vissza.   A
   mennybemenetel számodra megdicsőülés volt.  Hisszük, hogy minden embert  a
   mennybe hívsz és megmutatod  nekünk az üdvösségre,  az örök életre  vezető
   utat. Segíts, hogy vágyakozzunk az üdvösségre és mindent megtegyünk  annak
   érdekében, hogy  halálunk  és  feltámadásunk után  elnyerjük  azt.  Mutass
   nekünk utat  a mennyország  felé!  Vezess minket  az örök  életre!  Vezess
   minket mennyei Atyánkhoz!