2015. május 12. – Kedd

2015.05.12 20:08

 Búcsúbeszédében Jézus ezt mondta tanítványainak: „Most elmegyek ahhoz, aki
   küldött engem. Senki sem kérdi közületek, hová mégy. De mivel ezt  mondtam
   nektek, szomorúság tölti el szíveteket. Pedig én az igazságot mondom: Jobb
   nektek, ha én elmegyek,  mert ha nem  megyek el, a  Vigasztaló nem jön  el
   hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek. Amikor eljön,  meggyőzi
   majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről: mert nem
   hittek bennem. Az igazságról:  mert az Atyához megyek,  és már nem  láttok
   engem. Az ítéletről: mert a világ fejedelmét már elítélték.”
   Jn 16,5-11

   Elmélkedés:

   Az utolsó vacsorán elhangzott  búcsúbeszédében Jézus az általa  elküldendő
   Szentlélekről a következőket mondta: „meggyőzi majd a világot a bűnről, az
   igazságról és az  ítéletről” (Jn  16,8). A  kijelentés jelentőségét  akkor
   értjük  meg  igazán,  ha  önmagunkra  vonatkoztatjuk.  A  Szentlélek   nem
   általánosságban győzi meg  az embereket  arról, hogy  van bűn  és a  másik
   ember  bűnös,  hanem  engem  győz   meg  arról,  hogy  bűnös  vagyok.   Az
   evangéliumokban számos helyen találkozunk a farizeusi lelkülettel, amelyet
   Jézus minden esetben nagyon  határozottan elutasít. A farizeusoknak  éppen
   az volt a legnagyobb bűnük, hogy magukat tökéletesnek tartották, azaz  nem
   ismerték el, hogy bűnösök. A Szentlélek abban segít minket többek  között,
   hogy bűntudatot és bűnbánatot ébreszt bennünk.
   Az utóbbi években divatossá vált,  hogy nem kell bűntudatot ébreszteni  az
   emberekben, mert ez nyomasztóan hat rájuk. A bűntudat valóban  kellemetlen
   azok számára, akik nem  ismerik a bűnbánatot és  a bűntől való  szabadulás
   útját. Hívő keresztényként tudjuk, hogy bűneink megbánása és megvallása  a
   szentgyónásban megszerzi  számunkra  Istentől  a  bocsánatot.  Ne  féljünk
   szembenézni bűneinkkel!  Ne  féljünk  Isten  előtt  megvallani  azokat!  A
   bűnbánó megtapasztalja a bűnből való felemelkedést, a lelki újjászületést.
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:

   Kegyes Pásztor, igaz étek, édes Jézus, kérünk Téged: Te legeltesd, védd  a
   népet, Te  mutasd  meg  kegyességed  fönn  az  élők  közepett!  Mindenható
   fejedelmünk, étkünk,  éltetőnk,  szerelmünk,  engedj  asztalodra  lelnünk,
   testvérül engedd ölelnünk odafönn a szenteket!
   Aquinoi Szent Tamás: Lauda Sion