2015. május 11. – Hétfő

2015.05.11 11:48

 Jézus az utolsó vacsorán  így szólt apostolaihoz:  Ha eljön a  Vigasztaló,
   akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd
   tanúságot tesz rólam.  Tegyetek ti  is tanúságot  rólam, hiszen  kezdettől
   fogva velem vagytok! Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok.
   Ki fognak  zárni benneteket  a  zsinagógákból. Sőt  eljön az  óra,  amikor
   mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek,  így
   tesznek majd veletek,  mert nem ismerik  sem az Atyát,  sem engem.  Ezeket
   azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson,  hogy
   előre megmondtam nektek.
   Jn 15,26 – 16,4a

   Elmélkedés:

   Az utolsó vacsorán mondott beszédének  mai részletében Jézus feladatot  ad
   apostolainak és figyelmeztetést fogalmaz meg számukra. A feladat az,  hogy
   az apostolok,  akik nyilvános  működése három  esztendeje alatt  állandóan
   vele voltak,  tegyenek  tanúságot  róla.  A  tanúságtétel  tartalma  Jézus
   tanítása,  valamint  cselekedetei.  Az   Úr  megváltó  kereszthalálát   és
   feltámadását követően az apostolok megértik, hogy erről is tanúságot  kell
   tenniük, azaz hirdetniük kell, hogy Jézus halála mindenki számára meghozta
   a bűnbocsánatot  és  feltámadása  reményt  ad nekünk  ahhoz,  hogy  mi  is
   feltámadunk az örök életre. E  küldetés mellett Jézus előre  figyelmezteti
   övéit, hogy tanúságtételük során üldözések  fogják őket érni, s  egyeseket
   meg fognak ölni hitükért.
   Mind a  tanúságtételben,  mind  az  üldözések  elviselésében  számíthatnak
   Krisztus követői a Szentlélek segítségére. Jézus azért ígéri meg és  küldi
   el pünkösdkor  a Szentlelket,  hogy az  apostolokat és  a későbbiekben  az
   Egyház tagjait megerősítse a tanúságtételben.
   Mit jelent a tanúságtétel a gyakorlatban? Nem feltétlenül azt, hogy  előre
   megtervezett módon beszélek valakinek a hitemről, hanem inkább azt, hogy a
   mindennapi élethelyzetekben az evangélium értékrendje és Krisztus igazsága
   szerint viselkedem, hitem szerint élek. Segítsen ebben a Szentlélek!
   © Horváth István Sándor
    
     Imádság:

   Istenem, jaj  annak az  időnek, amikor  még nem  ismertelek, jaj  annak  a
   vakságnak, amikor még nem  láttalak, jaj annak  a süketségnek, amikor  még
   nem hallottalak! Vakon és süketen és eltorzultan rohantam hanyatt homlok a
   szép dolgokon keresztül, amiket teremtettél. És Te velem voltál, de én nem
   voltam Veled, és  azok tartottak Tőled  távol, amik nem  volnának, ha  nem
   lennének Tebenned. Megvilágosítottál, világ világossága: és megláttalak és
   megszerettelek. Mert senki sem  szeret, csak az,  aki meglátott, és  senki
   sem lel meg, csak az, aki szeret.
   Szent Ágoston