2015. június 8. – Hétfő

2015.06.08 12:03

Abban  az  időben,  Jézus  látva  a  tömeget,  fölment  a  hegyre,  leült,
   tanítványai pedig köréje  gyűltek. Akkor szólásra  nyitotta ajkát, és  így
   tanította őket:
   „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
   Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
   Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
   Boldogok, akik  éhezik és  szomjazzák az  igazságot, mert  ők  kielégítést
   nyernek.
   Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.
   Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
   Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
   Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
   Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak  titeket és üldöznek, ha  hazudozva
   mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket.  Örüljetek és ujjongjatok,  mert
   nagy lesz a ti jutalmatok az égben”
   Mt 5,1-12

   Elmélkedés:

   Jézus hegyi  beszédét olvassuk  ezen a  héten az  evangéliumban,  amelynek
   bevezető részében a boldogság útját  vázolja fel. Az emberek  boldogságról
   alkotott elképzelése meglehetősen eltér,  mindenki más-más módon  szeretne
   boldog lenni.  Van,  akit  a  magas kereset  és  a  vagyon  gyűjtése  tesz
   boldoggá. Mások a sportban vagy a művészi alkotótevékenységben, az evésben
   vagy más  kívánságaikban  vélik megtalálni.  A  munka, a  tanulás  vagy  a
   családról  való  gondoskodás  szintén  sokak  számára  lehet  a  boldogság
   forrása. Láthatjuk, hogy mindezek valóban  tudnak az ember számára  örömet
   okozni, de lehet, hogy ez az öröm csak egy ideig tart.
   Mi kell  az igazi,  a  maradandó boldogsághoz?  Éppen erről  tanít  Jézus.
   Szavain elcsodálkozunk, mert józan eszű  ember soha nem nevezné  boldognak
   azokat, akikről Jézus mégis ezt  állítja. Biztosak lehetünk abban, hogy  a
   mi Urunk tisztában volt azzal,  hogy az általa mondott  boldogság-ígéretek
   megdöbbenést és  csodálkozást  fognak  kiváltani,  ezért  röviden  meg  is
   magyarázza,  hogy  valójában  miért  boldogok  a  szegények,  a  sírók,  a
   szelídek, az  éhezők és  szomjazók,  az irgalmasok,  a tiszta  szívűek,  a
   békességszerzők, valamint az  üldözöttek. A magyarázat  közös eleme,  hogy
   Istentől kapnak valamit.  Azért boldogok  ezek az  emberek, mert  Istentől
   kapják, hogy országába jutnak, Isten vigasztalja meg őket, Istentől nyerik
   el örökségüket,  Isten  fogja  megszüntetni  éhségüket,  Isten  fog  nekik
   irgalmazni. Egyszóval, Isten számukra minden. Aki pedig elmondhatja,  hogy
   övé az Isten, az valóban boldog.
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:

   Jézus Krisztus, Jó Pásztorunk, járj körül a világban papjaid  személyében!
   Általuk taníts minket,  bocsásd meg bűneinket,  vigasztald a  szenvedőket,
   erősítsd a Benned bízókat, újítsd  meg a szeretet kötelékét Isteni  Szíved
   és az emberi szívek között.