2015. június 27. – Szombat, Szent László király

2015.06.27 09:14

Abban az  időben:  Amikor a  farizeusok  meghallották, hogy  Jézus  hogyan
   hallgattatta  el  a  szadduceusokat,   köréje  gyűltek  és  egyikük,   egy
   törvénytudó alattomos  szándékkal  a  következő kérdést  tette  fel  neki:
   „Mester, melyik  a legfőbb  parancs a  törvényben?” Jézus  így  válaszolt:
   „Szeresd az Urat,  a te  Istenedet teljes szíveddel,  teljes lelkeddel  és
   egész értelmeddel. Ez az  első és legfőbb  parancsolat. A második  hasonló
   ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik
   az egész törvény és a próféták.”
   Mt 22,34-40

   Elmélkedés:

   Jézus ellenfelei azt  akarják megtudni,  vajon mennyire  jártas a  vallási
   kérdésekben, mennyire ismeri a mózesi törvényeket. Ezért fordulnak hozzá a
   következő kérdéssel: „Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?”  (Mt
   22,36). A  kérdéssel  nem  csupán  Jézus  vallási  tudásszintjét  kívánják
   felmérni, hanem  az a  szándékuk, hogy  vitát kezdeményezzenek,  hiszen  a
   különféle vallási csoportok és tanító  iskolák képviselői között abban  az
   időben szinte  mindennaposak lehettek  a  viták arról,  hogy a  több  száz
   törvény és  parancs között  lehet-e rangsort  felállítani, illetve  melyik
   előírást lehet a legfontosabbnak tekinteni.
   Tulajdonképpen hálásak lehetünk  az egykori  provokatív kérdezőknek,  mert
   így Jézus  válaszából egyértelműen  megtudhatjuk, hogy  mi a  legfontosabb
   törvény, melyiknek kell a mi életünket  is irányítania. Az Úr válasza  így
   hangzik: „Szeresd  az  Urat,  a  te  Istenedet  teljes  szíveddel,  teljes
   lelkeddel és  egész  értelmeddel.  És szeresd  felebarátodat,  mint  saját
   magadat” (Mt 22,37-38). Az Isten- és emberszeretet nem két parancs,  hanem
   egy: a  szeretet  kettős iránya.  Az  Isten  iránti és  a  felebarát  felé
   irányuló szeretet nem zárja ki egymást  és nem játszható ki egymás  ellen,
   hanem összetartoznak. És nem zárja ki azt sem, hogy helyes módon szeressük
   önmagunkat. Aki valóban szereti  Istent, az nem  tagadja meg a  szeretetet
   embertársától sem.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Szentséges Atyánk,  mindenható  örök Isten!  Te  Fiad által  mutattad  meg
   nekünk az igaz tanítás fényét, s  az ő testének tagjaivá tettél minket  az
   egy hit és  az egy  keresztség által.  Szentlelkedet kiárasztottad  minden
   népre, hogy  kegyelmi  ajándékaival  bennük működjék.  6,  aki  gyermekeid
   lelkében lakást választott magának, valósítsa meg köztünk az egység művét!