2015. június 22. – Hétfő

2015.06.22 10:03

 Jézus a hegyi beszédben ezt  mondta tanítványainak: Ne ítélkezzetek,  hogy
   fölöttetek se ítélkezzenek! Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal  fognak
   fölöttetek is ítélkezni, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd
   nektek is. Miért látod meg embertársad szemében a szálkát, a magadéban meg
   nem veszed észre a gerendát?  Vagy hogyan mondhatod embertársadnak:  „Hadd
   vegyem ki  szemedből  a szálkát!”,  holott  a te  szemedben  gerenda  van?
   Képmutató! Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és csak azután láss
   hozzá, hogy kivedd embertársad szeméből a szálkát!
   Mt 7,1-5

   Elmélkedés:

   „Ne ítélkezzetek”  (Mt  7,1)  - olvassuk  Jézus  hegyi  beszédben  mondott
   felszólítását az evangéliumban. A mindennapi élethelyzetekben sok  esetben
   előfordul, hogy véleményt  mondunk valakiről  vagy valaki  viselkedéséről,
   cselekedetéről. Nem biztos,  hogy bárki is  kérdezte véleményünket, de  mi
   fontosnak tartjuk azt közölni. És  ekkor elmondjuk a véleményünket,  amely
   sokszor bizony negatív, elítélő, s eszünkbe sem jut, hogy megbántjuk  vele
   felebarátunkat. Önmagában  a vélemény-nyilvánítással  nem volna  gond,  de
   azzal már igen, hogy erkölcsileg minősítjük az illetőt vagy  cselekedetét,
   egyértelműen kimondjuk, hogy  az rossz. Pozitív  ítéletet is meg  szoktunk
   fogalmazni, de sajnos ritkábban. Minden ítéletalkotás mögött az áll,  hogy
   azt gondoljuk, hogy jól ismerjük a cselekvő személyt és a körülményeket, s
   mi  abban  a  helyzetben  vagyunk,   hogy  helyesen  tudjuk  megítélni   a
   történteket. Lássuk  be:  ítéleteink a  legtöbb  esetben  elhamarkodottak,
   felületesek, túlzottan negatívak.
   Valójában egyedül Isten ismeri legjobban az embert, a szívek mélyén húzódó
   emberi szándékokat  és indítékokat.  Egyedül neki  van joga  megítélni  az
   embereket,  mert  ő   igazságos.  Óvakodjunk   attól,  hogy   igazságtalan
   ítéleteket  fogalmazzunk   meg  embertársainkról,   hogy  mi   magunk   is
   számíthassunk Isten igazságos, ugyanakkor irgalmas ítéletére!
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Uram! E szép  földet adtad,  hogy rajta éljünk.  Segítettél, hogy  művedet
   megértsük, könnyítsük munkánk s  küzdjük le az  éhséget és betegséget  is.
   Isten! A teremtésben tégy a társaiddá, hogy értsük műved s nemesítsük azt,
   földünket biztos otthon ná téve a boldog jólétnek s harmóniának.
   Szent-Györgyi Albert