2015. június 20. – Szombat

2015.06.20 09:55

 Jézus a hegyi beszédben ezt  mondta tanítványainak: „Senki sem  szolgálhat
   két úrnak:  vagy  gyűlöli  az  egyiket,  a  másikat  pedig  szereti,  vagy
   ragaszkodik az egyikhez,  a másikat  pedig megveti.  Nem szolgálhattok  az
   Istennek is, a  mammonnak is. Ezért  azt mondom nektek:  ne aggódjatok  az
   életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt,  hogy
   mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a test a ruhánál?  Nézzétek
   az ég madarait! Nem vetnek, nem  is aratnak, és magtárakba sem  gyűjtenek,
   hanem a  ti mennyei  Atyátok táplálja  őket. Nem  értek ti  sokkal  többet
   azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek  tudja életét egyetlen  lépésnyivel
   is megtoldani? És  a ruházat miatt  miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek  a
   mezők liliomait,  hogyan nőnek,  pedig nem  fáradoznak és  nem is  szőnek.
   Mondom nektek: Salamon még dicsősége  teljében sem öltözött úgy, mint  egy
   ezek közül!  Ha a  mezei virágot,  amely ma  virul és  holnap a  kemencébe
   kerül,  így  öltözteti  az  Isten,   akkor  titeket  nem  sokkal   inkább,
   kicsinyhitűek? Ne  aggodalmaskodjatok  hát,  hogy Mit  együnk?  vagy:  Mit
   igyunk? vagy:  Mibe  öltözzünk?! Ezeket  a  pogányok keresik.  Mert  a  ti
   mennyei Atyátok jól tudja, hogy minderre szükségetek van. Ti elsősorban az
   Isten országát és annak igazságát  keressétek, és ezeket mind  megkapjátok
   hozzá. Ne  aggódjatok  hát  a  holnap miatt!  A  holnap  majd  gondoskodik
   magáról! Elég a mának a maga baja.”
   Mt 6,24-34

   Elmélkedés:

   A szegénységtől  rettegő embereket  láthatatlan  erővel vonzza  magához  a
   gazdagodás  vágya.  A  pénz  vagy   más  vagyontárgyak  az  idő   múltával
   észrevétlenül  földi  kincsekké  válnak  sokak  szemében,  akik  helytelen
   vágyaik következtében  teljesen elfordulnak  a  lelki értékektől.  A  pénz
   szeretete és Isten szeretete nem fér meg egymás mellett. Erre figyelmeztet
   a mai evangéliumban Jézus.
   Kár volna tagadni, hogy az anyagi javak szükségesek a megélhetéshez. Jézus
   sem helyteleníti azt, ha valaki becsületes munkával anyagiakhoz jut,  hogy
   abból a  saját  és  családja  megélhetését  biztosítsa,  illetve  legalább
   alkalomadtán segítse  a  rászorulókat.  A  vagyon  féktelen  gyűjtését  és
   felhalmozását viszont egyértelműen elítéli.  Ennek oka egyrészt az  lehet,
   hogy a földi javak mértéktelen gyűjtése állandó aggodalmat jelent az ember
   számára és  nyugtalanná  teszi  őt,  hiszen nem  tud  szabadulni  attól  a
   gondolattól, hogy akár  mindent elveszíthet  vagy javai  elértéktelenednek
   egy idő után.
   A mennyei kincseket, a lelki javakat azonban nem pusztíthatja el semmi.  A
   szívem és annak minden érzése nem lehet másé, csak Istené. Nem engedhetem,
   hogy a pénz  és a vagyon  lefoglalja szívemet, amikor  az egyedül  Istené.
   Bízom-e Istenben és  az ő  gondoskodásában annyira,  hogy feltétel  nélkül
   rábízom az életemet?
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Legalább egy szentjánosbogár lámpása kéne, hogy rátaláljunk az útra,  mely
   Hozzád vezet. A mély és vak éjszakában bolyongok emlékezet óta. Hol  ennek
   az űrnek a  partja, hogy  megkapaszkodhatnék? Álmaim  tüzei is  kihunytak,
   üresek szőlőskertem  venyigéi.  De mindezek  felett  Te hiányzol  ebben  a
   semmiben, ami mellemet  szorítja és ellopja  kiáltásom. Minden  eltévedtek
   félelme az enyém. Mi lesz velem, ha nem szólítasz, ha nem nyújtod felém  a
   kezed!
   Kassák Lajos