2015. június 18. – Csütörtök

2015.06.18 09:24

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Amikor imádkoztok,  ne
   szaporítsátok a  szót, mint  a pogányok!  Azt hiszik  ugyanis, hogy  akkor
   nyernek meghallgatást,  ha sokat  beszélnek. Ne  utánozzátok őket!  Hiszen
   mennyei Atyátok tudja, mire van  szükségetek, még mielőtt kérnétek őt.  Ti
   tehát így imádkozzatok:
   Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
   szenteltessék meg a te neved;
   jöjjön el a te országod;
   legyen meg a te akaratod,
   amint a mennyben, úgy a földön is.
   Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
   és bocsásd meg vétkeinket,
   miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
   és ne vígy minket kísértésbe,
   de szabadíts meg a gonosztól!
   Mert ha ti  megbocsátjátok az embereknek,  hogy vétettek, mennyei  Atyátok
   nektek  is  megbocsátja  bűneiteket.  De  ha  ti  nem  bocsátotok  meg  az
   embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket.”
   Mt 6,7-15

   Elmélkedés:

   A tanítványok kérésére Jézus megtanít nekik egy imát, vagy talán helyesebb
   azt mondani, hogy imádkozni  tanítja őket. A  Miatyánknak ugyanis az  adja
   meg az alaphangulatát, hogy az ember  úgy tekint Istenre, mint Atyára.  Ha
   imádságunkban abból a helyzetből indulunk ki, hogy Isten a mi Atyánk és mi
   az ő  gyermekei vagyunk,  akkor nem  lehet elhibázni  az imát.  Akkor  nem
   fogunk túlzásokba esni vagy felesleges kérésekkel fordulni Istenhez.
   Mi az  imádság? A  teremtmény odafordulása  a Teremtőhöz.  A gondban  lévő
   ember odafigyelése a Gondviselőre.  A szükséget szenvedő rátalálása  arra,
   aki meghallgatja, teljesítheti kérését. A szenvedő felkiáltása ahhoz,  aki
   a legmélyebben  megtapasztalta  az  emberi szenvedést.  Az  ujjongó  ember
   dicsérete annak, aki a legméltóbb a dicséretre. A tékozló fiú  kopogtatása
   az atyai ház  ajtaján. Az  örök élet  után való  vágyakozás kifejezése.  A
   lélek beszélgetése azzal,  aki egyedül képes  testet és lelket  teremteni,
   életet adni. Az ima annak hallgatása,  aki meghallgat minket. Az ima a  mi
   válaszunk Isten  hívására  és  Isten  válaszára  való  várakozás.  Az  ima
   megszólalás és  elcsendesedés,  gondolkodás és  szemlélődés,  a  cselekvés
   forrása,  de  nem  annak  helyettesítője.  Az  ima  hitem  és   szeretetem
   kifejezése. Az ima szüntelen utazás Isten felé és megnyugvás őbenne.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Isten az  Istentől, igaz  Isten  az igaz  Istentől.  Mi valljuk,  hogy  te
   valóban jó vagy, segíts minket jóságoddal! Mi valljuk, hogy te  végtelenül
   irgalmas vagy, oltalmazz minket irgalmad palástjával! Te mindig  igazságos
   vagy, légy  számunkra az  egyedüli igazság.  Megváltónknak vallunk  téged,
   ments meg  minket  minden  gonosztól! Örökké  szentnek  dicsőítünk  téged,
   szenteld meg testünket, vérünket!
   Szent Efrém