2015. június 16. – Kedd

2015.06.16 13:07

 Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Hallottátok, hogy  ezt
   mondták: Szeresd  felebarátodat  és  gyűlöld ellenségedet!  Én  pedig  azt
   mondom nektek:  Szeressétek ellenségeiteket,  tegyetek jót  azokkal,  akik
   gyűlölnek benneteket,  imádkozzatok azokért,  akik üldöznek  és  gyaláznak
   titeket, hogy gyermekei legyetek  mennyei Atyátoknak, aki fölkelti  napját
   jókra és  gonoszokra  egyaránt, és  esőt  ad  mind az  igazaknak,  mind  a
   bűnösöknek. Ha  ugyanis csak  azokat szeretitek,  akik titeket  szeretnek,
   ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak  a
   testvéreiteknek köszöntök, mi  az, amivel többet  tesztek? Nem teszik  meg
   ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a
   ti mennyei Atyátok!”
   Mt 5,43-48

   Elmélkedés:

   A tegnapi evangélium mondanivalóját folytatja  a mai részlet, amelyben  az
   ellenségszeretetről tanít  Jézus. Itt  is új  törvényt fogalmaz  meg a  mi
   Urunk a régi parancsokkal szemben: „Szeressétek ellenségeiteket,  tegyetek
   jót azokkal, akik  gyűlölnek benneteket” (Mt  5,44). Sokan  esztelenségnek
   tartják az ellenségszeretetet. Miért  tennénk jót azokkal, akik  bántanak,
   gyűlölnek minket?  -  kérdezik.  Igen, Jézus  kérése  bizonyos  értelemben
   ellentmond az emberi  gondolkodásnak, mert  egy valódi  erényről van  szó,
   amelyet Isten  kegyelmével sikerül  gyakorolnunk, megvalósítanunk,  emberi
   erőnk ehhez kevés volna. Az  ellenség szeretete nem saját  gyengeségünkből
   fakad, azaz  nem  abból, hogy  képtelenek  vagyunk ellenállni  egy  nálunk
   nagyobb kényszerítő erőnek. Nem is  azt jelenti, hogy kizárnánk a  rosszal
   szembeni ellenállás, az önvédelem lehetőségét. De nem is azt jelenti, hogy
   lemondanánk arról, hogy az  ellenséges érzületű személyt  megváltoztassuk,
   jó útra vezessük.
   Az ellenségszeretet alapja az, hogy minden rossz cselekedet inkább sérti a
   bántalmazót, mintsem a  bántalmazottat, hiszen őt  szakítja ki a  szeretet
   légköréből. Amikor vele szemben lemondunk a bosszúról, vitatkozásról  vagy
   bármiféle kényszerítő és erőszakos eszközről, akkor lehetőséget adunk neki
   vétke megbánására és a szeretet világába való visszatérésre.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Istenem, sorsom  a  te  kezedben  van. Óvj  irgalmad  szerint!  Ne  engedj
   bűneimben  elpusztulni,  hiszen  teremtményed,  alkotásod  vagyok.  Gyenge
   vagyok és hozzád menekülök, Istenemhez és oltalmazómhoz.