2015. június 15. – Hétfő

2015.06.15 11:22

 Jézus a hegyi  beszédben így  szólt tanítványaihoz:  „Hallottátok, hogy  a
   régieknek ezt mondták: Szemet szemért,  fogat fogért. Én pedig azt  mondom
   nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal,  hanem ha valaki arcul üt  téged
   jobb felől, tartsd oda neki a bal  arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye  a
   ruhádat, annak add  oda a  köntösödet is.  És ha  valaki egy  mérföldnyire
   kényszerít, menj  vele kétannyira.  Adj annak,  aki kér,  és aki  kölcsönt
   akar, el ne fordulj tőle.”
   Mt 5,38-42

   Elmélkedés:

   Jézus hegyi beszéde számos területen felülmúlja a kor gondolkodását. Abban
   az időben általánosan  elfogadott nézet  volt, hogy  az igazságosság  elve
   alapján a rosszat ugyanolyan mértékű rosszal szabad viszonozni.  Nagyobbal
   ugyan nem, de a hasonló  mértékű bántalmazás elfogadott. Ezt a  vélekedést
   fejezte ki a „szemet szemért, fogat fogért” mondás. Jézus azonban  egészen
   új alapra  helyezi  az  emberi kapcsolatokat,  amikor  az  igazságosságnál
   fontosabbnak tartja  a megbocsátást.  Azt tanácsolja,  hogy a  rosszat  ne
   viszonozzuk rosszal, mert ez megállíthatatlanul tovább görgeti az  emberek
   közti ellenségeskedést. A  rosszat csak úgy  lehet megállítani, ha  valaki
   egyszer végre azt mondja, hogy nem ütök vissza, nem torlom meg a sérelmet,
   nem állok bosszút, hanem megbocsátok.
   Látjuk, hogy a családok, települések vagy nemzetek közötti ellenségeskedés
   akár évszázadokon át  tart, mert  mindenki bosszút  akar állni  az őt  ért
   sérelem miatt.  E családok  és  nemzetek tagjai  valójában nem  ismerik  a
   megbocsátást. Valószínűleg nem  tapasztalták még meg  soha, hogy Isten  is
   megbocsát nekik  és  nem értékelik  a  megbocsátást. Úgy  gondolják,  hogy
   gyengeségük jele volna  az, ha  megbocsátanának és  nem állnának  bosszút.
   Valójában azonban a megbocsátásban különleges erő rejlik, olyan erő, amely
   egyedüliként képes megállítani a rosszat és a gyűlöletet a világban.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Dicsértessék az  Úr  Jézus,  akin botránkoztak  farizeusok  és  írástudók.
   Dicsértessék  az  aranyszandálos   előkelőségek  közt  mezítlábas   Jézus.
   Dicsérjük Jézust, aki nem vetett  gyilkos követ a házasságtörő  asszonyra,
   hanem  kimentette  a   törvényesen  felhatalmazott,  hóhéri   kötelességük
   teljesítésére készülő embertestvérei közül. Kövessük Jézust,  viselkedjünk
   töviskoszorúzva is mint istenfiak.
   Öveges József