2015. június 13. – Szombat, Szűz Mária szeplőtelen szíve

2015.06.13 09:05

 Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor
   Jézus tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint.  Az
   ünnepnapok  elteltével  hazafelé   indultak.  A   gyermek  Jézus   azonban
   Jeruzsálemben maradt  anélkül,  hogy  szülei észrevették  volna.  Abban  a
   hitben, hogy az úti társaságban van, már egy napig mentek, amikor  keresni
   kezdték a rokonok és ismerősök között. Mivel nem találták, visszafordultak
   Jeruzsálembe, hogy ott keressék. Három nap múlva találtak rá a templomban,
   amint a  tanítók  közt  ült,  hallgatta és  kérdezgette  őket.  Akik  csak
   hallgatták, mind  csodálkoztak okosságán  és feleletein.  Amikor a  szülei
   meglátták őt, nagyon meglepődtek. Anyja így szólt hozzá: „Gyermekem, miért
   tetted ezt velünk?  Lásd, atyád  és én  bánkódva kerestünk  téged.” Ő  azt
   felelte: „Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban  kell
   lennem?” Ám ők nem értették, mit akar ezzel mondani. Akkor hazatért  velük
   Názáretbe,  és  engedelmes  volt  nekik.  Szavait  anyja  mind   megőrizte
   szívében.
   Lk 2,41-51a

   Elmélkedés:

   A tegnapi napon Isten szeretetét és irgalmát ünnepeltük, amely Jézus szent
   szívéből árad az  emberiség felé,  s amely  a megváltás  forrása. Ma  Szűz
   Mária szeplőtelen szíve  áll ünneplésünk  és tiszteletünk  középpontjában,
   amely szív az  ártatlanságnak, a  tisztaságnak és az  anyai szeretetnek  a
   jelképe. Annak  érdekében, hogy  Mária teljes  tisztaságban fogadhassa  és
   hordozhassa méhében  a  Megváltót,  Isten az  ő  számára  külön  juttatott
   kegyelmével megóvta őt  minden személyes bűntől.  Így tette őt  alkalmassá
   arra, hogy a Megváltó anyja legyen. Illett ugyanis, hogy a szent Isten egy
   szent, teljesen bűntelen, ártatlan és egészen tiszta ember által jöjjön  a
   világra.
   Az  evangéliumban  arról  az  esetről  olvasunk,  amikor  egy  jeruzsálemi
   zarándoklat elmúltával a Szent Család tagjai hazafelé indulnak  Názáretbe.
   Az ekkor 12 esztendős Jézus azonban a városban marad. Édesanyja, Mária  és
   nevelőapja  József  három  napon   át  nagy  aggodalommal  keresik,   mire
   megtalálják a  templomban. A  történetet Lukács  evangélista azzal  zárja,
   hogy Jézus szavait  édesanyja mind  megőrizte szívében.  Mária tehát,  aki
   szíve alatt  hordozta  az örök  Igét,  a szívében  fontolgatta  az  általa
   mondott szavakat is.
   Ha Krisztus örök  életre vezető  tanítása él  a szívemben  és ez  alakítja
   életemet, akkor maga Krisztus él bennem.
   © Horváth István Sándor
    
    
    Imádság:

   Uram, add,  hogy magamba  szívjam a  te lelkiségedet,  és magammal  vigyem
   hétköznapi életembe.  Add,  hogy  szeretetet  vigyek  oda,  ahol  gyűlölet
   uralkodik, hogy kibékülést  hozzak létre ott,  ahol egymásra  neheztelnek,
   hogy egységet teremtsek ott, ahol széthúzás van, hogy igazságot  hirdessek
   ott, ahol tévedés uralkodik,  hogy hitet ültesse  k a kételkedés  helyébe,
   hogy reményt  élesszek ott,  ahol kétségbeesés  ütött tanyát,  hogy  fényt
   gyújtsák ott, ahol  sötétség ült  a lelkekre, hogy  örömöt fakasszak  ott,
   ahol szomorúság nehezedik az emberekre.