2015. június 12. - Péntek, Jézus szíve

2015.06.12 10:06

Abban az időben a zsidók, mivel az előkészület napja volt, és a
   holttestek nem maradhattak a kereszten, megkérték Pilátust, hogy
   töresse el a keresztrefeszítettek lábszárát, és vetesse le őket a
   keresztről. Az a szombat ugyanis nagy ünnep volt. Elmentek tehát a
   katonák, és eltörték a lábszárát az egyiknek is, a másiknak is, akit
   vele együtt fölfeszítettek. Amikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy
   már meghalt. Ezért nem törték el a lábszárát, hanem az egyik katona
   beledöfte lándzsáját az oldalába. És ekkor vér és víz folyt ki belőle.
   Az tanúskodik erről, aki látta ezt, és az ő tanúságtétele igaz. Jól
   tudja ő, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Mert mindez azért
   történt, hogy beteljesedjék az írás: "Csontot ne törjetek benne!" És
   ami az írás más helyén áll: "Föltekintenek arra, akit
   keresztülszúrtak."
   Jn 19,31-37
   Elmélkedés:
   Kis idővel Jézus halálát követően a katonák azzal a szándékkal döfték
   át lándzsával az Úr szívét, hogy megbizonyosodjanak haláláról. János
   evangélista minden bizonnyal azért írja le a jelenetet, hogy az olvasók
   számára is kétségtelen legyen, hogy Jézus valóban meghalt a kereszten.
   Ha ugyanis nem halt volna meg, könnyű lett volna természetes
   magyarázatot találni arra, hogy miként mutatkozott élőként harmadnap
   apostolai és tanítványai körében. Ez esetben a feltámadás nem volna
   igaz. Ezt a tévedést oszlatja el az evangélista. Akit megkínoztak és
   aki ennyit szenvedett a kereszten, s végül akinek szívét is átszúrták,
   az valóban meghalt.
   Mindezen túl a keresztény hagyomány lelki tartalommal tölti meg az
   eseményt, amikor az Úr Jézus átszúrt szívét a kegyelem, az üdvösség, az
   irgalom és a szeretet forrásának tekinti. Isten Fia földi élete során
   számos módon kimutatta az emberek iránti szeretetét, de ez a szeretet
   akkor érte el tetőfokát, amikor feláldozta életét, meghalt az
   emberekért, értünk.
   Tanítson minket alázatra és igaz bűnbánatra a mai ünnep! Érintsen meg a
   Jézus szívéből áradó irgalom, hogy felismerjem: az Úr szeretete
   szerezte meg bűneim bocsánatát, neki köszönhetően nyerek irgalmat
   vétkeimre. Uram, Jézus Krisztus, szeretlek téged, légy irgalmas hozzám!
   (c) Horváth István Sándor

   Imádság:
   Mennyei Atyánk! Te a nappalt kihozod az éjszakából - fölébresztesz
   minket új munkára. Engedd, hogy lássuk nagyságodat, és dicsőségedért
   álljunk szolgálatodra. Küldj minket a nagy világba, ragyogjon bennünk
   kegyelmed lángja, hordozzon minket nagy irgalmad, vezéreljen mindig
   akaratod! Áldd meg napi munkánkat, őrizz meg a súlyos botlásoktól,
   szenteld meg az emberek közösségét, hogy testvérként küzdjünk az örök
   életért.