2015. június 11. – Csütörtök, Szent Barnabás apostol

2015.06.11 14:13

Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait: „Menjetek, és hirdessétek,
   hogy közel van a mennyek országa! Gyógyítsatok betegeket, támasszatok  fel
   halottakat, tisztítsatok meg leprásokat,  és űzzetek ki ördögöket!  Ingyen
   kaptátok, ingyen is adjátok!  Ne legyen övetekben se  arany, se ezüst,  se
   rézpénz! Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se
   botot! Méltó ugyanis  a munkás  a kenyerére.  Ha egy  városba vagy  faluba
   érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok,
   amíg csak el nem távoztok! Amikor  pedig beléptek a házba, köszöntsétek  a
   ház népét.  Ha  érdemes  rá a  ház,  akkor  a békétek  rászáll;  ha  pedig
   érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok.”
   Mt 10,7-13

   Elmélkedés:

   A ma ünnepelt Szent Barnabás apostol nevét hiába keresnénk azon Tizenkettő
   között, akiket  Jézus kiválasztott  tanítványai  közül. A  szó  legszűkebb
   értelmében azt  a  tizenkét  személyt nevezzük  apostolnak,  akiket  Jézus
   kifejezetten arra  választott, hogy  vele legyenek,  majd pedig  küldetést
   adott nekik.  Az újszövetségi  könyvekben ugyanakkor  nem csupán  Krisztus
   küldötteire, hanem  az  Egyház  küldötteire  vonatkozóan  is  szerepel  az
   apostol kifejezés. Ilyen értelemben  nevezzük apostolnak Szent  Barnabást,
   akinek neve ezt jelenti: a „vigasztalás fia.”
   Az Apostolok Cselekedetei beszámol arról, hogy az első keresztény közösség
   tagjai örömmel megosztották  egymással javaikat, vagyonközösségben  éltek.
   Így tett  a ciprusi  származású József  nevű férfi  is, aki  szántóföldjét
   eladta,  és  annak  árát   az  apostolokhoz  vitte,   hogy  osszák  ki   a
   szegényeknek. Ezt követően  kapta az apostoloktól  a Barnabás  melléknevet
   (vö. ApCsel 4,32-37). Ő  lett a segítője Szent  Pálnak a pogányok  körében
   végzett igehirdetése során. Életéről ugyan keveset tudunk, de annál többet
   szolgálatáról, missziós  buzgóságáról.  Igazi  apostol ő  tehát  abban  az
   értelemben,  hogy  saját  személyét  háttérbe  szorítva,  Krisztus   ügyét
   állította életében az első helyre.
   Kövessük Szent Barnabás példáját abban, hogy mi is örömmel vigyük Krisztus
   örömhírét és vigasztalását az embereknek!
   © Horváth István Sándor
    
    
    Imádság:

   Uram, mondd  ki  örök  igédet  bennem, és  add,  hogy  meghalljam!  Áraszd
   szívembe  fényedet,  és  add,  hogy   azt  lássam!  Uram,  rajzold   belém
   vonásaidat, és  engedd,  hogy  azokat  megőrizzem!  Uram,  tessenek  Neked
   cselekedeteim, és adj erőt, hogy készséggel mindig újra kezdjem.