2015. június 10. – Szerda

2015.06.10 10:30

 Jézus a hegyi  beszédben ezt mondta  tanítványainak: Ne gondoljátok,  hogy
   azért jöttem,  hogy  megszüntessem  a  törvényt  vagy  a  prófétákat.  Nem
   megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony, mondom nektek,  amíg
   az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből egy „í” betű sem, sőt
   egy vessző sem,  amíg minden be  nem teljesedik. Aki  tehát csak egyet  is
   eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az  embereket,
   azt nagyon  kicsinek fogják  hívni a  mennyek országában.  És mindaz,  aki
   megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.
   Mt 5,17-19

   Elmélkedés:

   Jézus   szavai   bizonyos   értelemben   újdonságként   hatottak   egykori
   hallgatóira. Nem azért, mintha vallásilag  tudatlanok lettek volna, s  nem
   is azért,  mert  Jézus  gyökeresen  mást tanított,  mint  a  korábbi  idők
   tanítói. Tanításának újdonsága  abban állt, hogy  meg tudta ragadni  Isten
   törvényeinek lényegét, fel tudta tárni az embereknek a törvények  eredeti,
   isteni szándékát, s  meg tudta  mutatni a törvények  szerinti élet  helyes
   útját. A vallás hivatalos őrei, a  tanítás őrzői számára mindez úgy  tűnt,
   hogy semmibe veszi a vallási intézményeket, mindazt, amely évszázadok  óta
   az emberek vallási és társadalmi életét szabályozza.
   A hegyi  beszédben,  miként  erről a  mai  evangéliumban  olvasunk,  Jézus
   egyértelművé teszi, hogy nem megszüntetni akarja az ószövetségi  törvényt,
   hanem tökéletessé tenni, beteljesíteni. Ünnepélyes hangvételű  kijelentése
   egy „hegyen” hangzik  el, itt  mondja azt,  hogy teljessé  akarja tenni  a
   törvényt, amit Isten  Mózes idejében  szintén egy  hegyen, a  Sínai-hegyen
   adott. Jézus  szavaiból  kicseng,  hogy  nem  elegendő  a  törvények  betű
   szerinti megtartása, hanem annak szellemét is nézni kell, azaz azt a célt,
   amit Isten akart elérni a törvényekkel. A törvény lényege pedig a szeretet
   Isten felé és az  embertárs felé. Jézus  szeretet-törvénye a szívembe  van
   írva.
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:

   Urunk Jézus Krisztus!  Apostolod szava:  Mindnyájan egy  kenyér, egy  test
   vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérben részesülünk. Egy test, egy  lélek,
   amint hivatásunk is egy reményre szól. Egy a hit, egy a keresztség, egy az
   Úr, egy  az  Isten, mindnyájunk  Atyja.  –  Akik tehát  az  Úr  asztalához
   testvérként járulunk, a  templomon kívül  is a  testvéri lelkületet  kell,
   hogy ápoljuk.