2015. július 9. – Csütörtök

2015.07.10 07:53

 Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait: „Menjetek, és hirdessétek,
   hogy közel van a mennyek országa! Gyógyítsatok betegeket, támasszatok  fel
   halottakat, tisztítsatok meg leprásokat,  és űzzetek ki ördögöket!  Ingyen
   kaptátok, ingyen is adjátok!  Ne legyen övetekben se  arany, se ezüst,  se
   rézpénz! Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se
   botot! Méltó ugyanis  a munkás  a kenyerére.  Ha egy  városba vagy  faluba
   érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok,
   amíg csak el nem távoztok! Amikor  pedig beléptek a házba, köszöntsétek  a
   ház népét.  Ha  érdemes  rá a  ház,  akkor  a békétek  rászáll;  ha  pedig
   érdemtelen, akkor  békétek  visszaszáll  rátok. Ha  valaki  nem  fogad  be
   titeket, sem szavatokra nem hallgat, akkor menjetek ki a házból, de még  a
   városból is, és rázzátok  le a port a  lábatokról! Bizony, mondom  nektek:
   Szodoma és Gomorra földjének tűrhetőbb  sorsa lesz az ítélet napján,  mint
   annak a városnak.
   Mt 10,7-15

   Elmélkedés:

   Az apostolok  kiválasztása  és  hatalommal  való  felruházása  után  Jézus
   konkrét tanácsokkal indítja útnak küldötteit.  E tanácsok egy része  lelki
   jellegű, míg  másik  részük  gyakorlati. Az  apostolok  azzal  a  tudattal
   indulnak el, hogy  nem a  maguk nevében kell  tanítaniuk és  cselekedniük,
   hanem az  őket küldő  Jézus  nevében. Ez  két alapvető  dolgot  feltételez
   részükről: alázatosságot és  bizalmat. Alázatosnak kell  lenniük abban  az
   értelemben,  hogy  semmiféle  erőt,  hatalmat  vagy  éppen  eredményt  nem
   tulajdoníthatnak maguknak. Mindent Jézus  nevében tesznek, az ő  tanítását
   hirdetik, neki szereznek  dicsőséget s nem  maguknak. Bizalom is  jellemzi
   őket, ami azt  jelenti, hogy  nem kételkednek  abban, hogy  missziójuknak,
   szolgálatuknak lesz  eredménye. Miként  Jézus tanításának  hatása volt  az
   emberekre és érintésére meggyógyultak a betegek, úgy az ő szavukra szintén
   hallgatni fognak, s  gyógyításaik nem maradnak  hatástalanok. E  feltétlen
   bizalmat jelzi az,  hogy Mesterük kérésének  megfelelően bármiféle  eszköz
   nélkül indulnak  el,  csupán  az  Úrtól kapott  hatalomra  és  az  emberek
   jószándékára számíthatnak.
   Az ingyenesség és az eszköztelenség  olyan jel lesz, amelyre  felfigyelnek
   az emberek, s amely megerősíti őket küldetésük teljesítésében.
   Van-e bátorságom és bizalmam elfogadni a küldetést?
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Istenünk, te  éppen  kis  csodáiddal  és  ajándékaiddal  akarsz  bennünket
   boldogítani. Mi pedig mennyire könnyen  siklunk el ezek fölött:  mindenkor
   csak a nagyot keressük. Tán csak akkor lesz igazi és őszinte örömünk, ha a
   kicsiny  dolgokra  figyelünk.  Parányi,  jelentéktelen  napi   örömeinkből
   táplálkozik az az öröm, amivel a te eljöveteledet várjuk. A földön akarunk
   hozzákezdeni.
   E. A. Grabner-Haider