2015. július 8. – Szerda

2015.07.08 14:48

   Jézus odahívta magához tizenkét tanítványát, és megadta nekik a  hatalmat,
   hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt  és
   minden betegséget. A tizenkét apostol neve a következő: Az első Simon, más
   néven Péter, azután a testvére, András; Zebedeus fiai: Jakab és  testvére,
   János, továbbá  Fülöp és  Bertalan, Tamás  és Máté,  a vámos;  Alfeus  fia
   Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül karióti Júdás, aki később, elárulta
   őt. Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, és megparancsolta nekik: „Ne  lépjetek
   a pogányokhoz vezető  útra, s  a szamaritánusok városába  be ne  térjetek.
   Menjetek  inkább   Izrael  házának   elveszett  juhaihoz.   Menjetek,   és
   hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa.”
   Mt 10,1-7

   Elmélkedés:

   A tegnapi evangéliumi  részletben már megismertük  annak okát, hogy  Jézus
   miért választ ki tanítványai közül  tizenkettőt és miért adja nekik  saját
   hatalmát  a  gyógyításhoz   és  a  tanításhoz.   A  mai  szövegben   ennek
   folytatásaként  megismerjük   a   tizenkét  kiválasztott   nevét,   akiket
   apostolnak, küldöttnek nevezett az Úr.  Az apostoli küldetés és  szolgálat
   alapja a  Jézus általi  kiválasztottság és  küldés. Az  evangélista  talán
   azért is hangsúlyozza  ezt, hogy  ne merüljön fel  bennünk, az  olvasókban
   semmiféle kétség  azzal  kapcsolatban,  hogy honnan,  kitől  származik  az
   apostolok hatalma. Ők nem az ördöggel szövetkeznek, miként a rosszindulatú
   farizeusok gondolták egykor  Jézusról, nem  is a  saját erejükből  képesek
   különleges cselekedetekre,  hanem  mesterük és  tanítójuk,  Jézus  nevében
   indulnak, tanítanak és cselekszenek.
   Érdemes odafigyelnünk  arra,  hogy  Jézus  és  küldötteinek  kapcsolata  a
   mennyei Atya és a Fiú kapcsolatának folytatása. Miként az Atya elküldte az
   ő  Fiát,  Jézust  a  világba   az  igazság  tanításával  és  az   üdvösség
   örömhírével,  és  hatalmat  adott  neki,  hogy  irgalmasságának   jeleként
   meggyógyítsa a  betegeket,  ugyanúgy  Jézus ráruházván  saját  hatalmát  a
   kiválasztottakra  elküldi   őket,  hogy   az  ő   nevében  tanítsanak   és
   gyógyítsanak.
   Hallgatok-e az  Atya  küldöttére  és engedem-e,  hogy  engem  is  küldötté
   tegyen?
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Uram, mit tegyek, hogy  a mindennapok egyhangúságában  és a kicsiny  ügyek
   taposómalmában  el  ne   veszítsem  lelki   rugalmasságomat?  Kell,   hogy
   megőrizzem érzékemet a világ és az élet nagysága, értéke iránt, élesítenem
   kell a  tekintetemet,  hogy  valóban  fölismerjem  felebarátaim  és  Isten
   ügyének modern kérdéseit.
   Ph. Sonet