2015. július 7. – Kedd

2015.07.07 07:04

  Egyszer egy ördögtől  megszállott néma  embert hoztak  Jézus elé.  Mihelyt
   kiűzte belőle az ördögöt,  megszólalt a néma. A  nép elámult ezen, és  azt
   mondogatta: „Ilyen még  sohasem történt Izraelben.”  A farizeusok  azonban
   megjegyezték: „Az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az  ördögöket.”
   Jézus  ezután  bejárta  az  összes  városokat  és  falvakat.  Tanított   a
   zsinagógákban,  hirdette  Isten  országának  örömhírét,  és  meggyógyított
   minden betegséget és  minden bajt. Amikor  látta a népsokaságot,  megesett
   rajtuk a szíve,  mert olyan fáradtak  és kimerültek voltak,  mint a  nyáj,
   amelynek nincsen pásztora. Akkor így szólt tanítványaihoz: „Az  aratnivaló
   sok, de a munkás kevés. Kérjétek  az aratás Urát, hogy küldjön  munkásokat
   aratásába!”
   Mt 9,32-38

   Elmélkedés:

   A mai evangélium egy ördögtől megszállott ember meggyógyításával indul.  A
   megszállottságot a személy némasága, beszédképtelensége jelzi, a gyógyulás
   hatékonyságát pedig  az,  hogy  az illető  megszólal.  A  gyógyulás  annak
   köszönhető, hogy Jézusnak,  az Isten  Fiának hatalma van  a gonosz  lelkek
   felett és képes kiűzni őket az emberekből. Mi legalábbis így gondoljuk,  a
   korabeli nép viszont  nem tudta  hová tenni  Jézus különleges  képességét.
   Mivel hasonló csodatevő erővel még sosem találkoztak, találgatás indul meg
   köztük, honnan  van  Jézusnak ilyen  nagy  hatalma. A  farizeusok  egészen
   furcsa, bár logikusnak tűnő megoldást  találnak. Úgy vélik, csak az  képes
   parancsolni az ördögnek, aki magával az ördöggel szövetkezik. Logikájukban
   azonban  ellentmondás  van:  miért  engedné  az  ördög  saját   hatalmának
   megcsorbítását egy ember, Jézus számára?
   A  gyógyítás   utáni   részben  Máté   evangélista   összefoglalja   Jézus
   tevékenységét:  az  Úr  tanít,  hirdeti  Isten  országának  örömhírét,  és
   meggyógyítja a  betegeket. Észreveszi  az  emberek baját  és  fáradtságát,
   aggódik  értük,   gondoskodni  szeretne   róluk.  Tudja,   hogy   gyógyító
   érintésével  és  igazságra  vezető  szavával  nem  juthat  el  mindenkihez
   személyesen.  Mindez   már   bevezeti   a   holnapi   szakaszt,   amelyben
   tanítványokat választ, hogy az ő nevében tanítsanak és gyógyítsanak.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Uram, ma  az  összes  elhagyatottra gondolok,  mindazokra,  akik  egyedül,
   szörnyen egyedül vannak, mert  rád, Uram, sosem  hagyatkoztak. Uram, Te  a
   közösséget  akarod,   hogy  a   bűn   tépte  szakadék   dacára   egymáshoz
   kapcsolódjunk. Te akarod,  hogy egyek legyünk,  mint ahogy az  Atya és  te
   egyek vagytok.
   M. Quoist