2015. július 4. – Szombat

2015.07.04 08:10

   Keresztelő János tanítványai  egyszer Jézushoz  járultak, és  megkérdezték
   tőle: „Miért  van az,  hogy mi  és a  farizeusok gyakran  böjtölünk, a  te
   tanítványaid viszont nem tartanak böjtöt?” Jézus így felelt nekik:  „Vajon
   szomorkodhat-e a násznép,  amíg velük  van a vőlegény?  Eljönnek a  napok,
   amikor elviszik tőlük a  vőlegényt, akkor majd  böjtölnek. Senki sem  tesz
   régi ruhára új szövetből foltot, mert az új szövet kiszakítja a régit,  és
   a szakadás még nagyobb lesz. Új bort sem töltenek régi tömlőkbe: mert  így
   kiszakadnak a tömlők, a  bor kiömlik, és a  tömlők is tönkremennek. Az  új
   bor új tömlőkbe való; akkor mindkettő megmarad.”
   Mt 9,14-17

   Elmélkedés:

   A Jézust megelőző  időkben és az  ő korában is  a zsidó vallásosság  egyik
   meghatározó eleme a böjtölés volt,  amelyet a legszigorúbban a  farizeusok
   és tanítványaik tartottak  meg, és igyekeztek  mindenkivel megtartatni.  A
   mai  evangélium  szerint  Keresztelő  János  tanítványai,  akik  maguk  is
   megtartották a böjtöt, azt  kérik számon Jézustól,  hogy az ő  tanítványai
   miért nem  böjtölnek.  Válaszában ő  nem  helyteleníti a  böjtölést,  mint
   vallásos cselekedetet, hanem  kijelenti, hogy  most nincs  itt a  böjtölés
   ideje. Szavait két példával világítja meg: régi ruhára inkább érdemes régi
   szövetből foltot  varrni,  mintsem újból,  az  új bort  pedig  érdemes  új
   tömlőbe önteni, mintsem elhasználódott régibe.
   E példák arra utalnak,  hogy Jézus megjelenésével  a vallásosság új  ideje
   érkezett el.  Ideje  mindenkinek  megújulni  vallásos  gondolkodásában  és
   cselekedeteiben. Ne  értsük félre  az  Úr szavait!  Nem azt  mondja,  hogy
   mindaz, ami  a  korábbi  időkben jellemezte  a  vallásosságot,  például  a
   böjtölés,  az  helytelen  és  elhagyandó,  hanem  a  szüntelen  megújulást
   javasolja. Töltsük meg új  tartalommal vallási életünket! A  megszokottság
   könnyen kényelmessé tehet  minket, s  nem gondolunk arra,  hogy Isten  azt
   várja  tőlünk,   hogy  folytonosan   növekedjünk  a   hitben  és   legyünk
   leleményesek  a  jócselekedetekben.   Imádkozzunk  rendszeresen  a   lelki
   megújulásért!
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Engedd, Urunk, hogy a  népek a mai  idők viharában Krisztusnál  keressenek
   oltalmat. Add,  Urunk,  hogy  szentatyánk  Krisztus  erejével  kormányozza
   egyházadat.  Engedd,  hogy   az  élet   szenvedései  és   megpróbáltatásai
   Krisztushoz vezessenek bennünket!