2015. július 29. – Szerda, Szent Márta

2015.07.29 14:51

    Abban az időben: A  zsidók közül sokan jöttek  Máriához és Mártához,  hogy
   vigasztalják őket  testvérük miatt.  Amint Márta  meghallotta, hogy  Jézus
   jön, eléje sietett,  míg Mária  otthon maradt. Márta  így szólt  Jézushoz:
   „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem! De tudom, hogy
   most is, bármit kérsz  Istentől, megadja neked.”  Jézus ezt felelte  neki:
   „Testvéred fel fog támadni!” Erre Márta így szólt: „Tudom, hogy feltámad a
   feltámadáskor, az utolsó napon.” Jézus folytatta: „Én vagyok a  feltámadás
   és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Mindaz, aki él és
   hisz énbennem, az nem  hal meg örökre. Hiszed  ezt?” Márta ezt  válaszolta
   neki: „Igen, Uram! Hiszem,  hogy te vagy  a Messiás, az  Isten Fia, aki  a
   világba jön!”
   Jn 11,19-27

   Elmélkedés:

   A Jeruzsálemhez közeli  Betániában élt Jézus  barátja, Lázár és  az ő  két
   nővére, Mária és Márta. Lázár betegségét a nővérek megüzenték Jézusnak, de
   ő csak néhány nap  múlva érkezik meg hozzájuk,  ekkorra azonban már  Lázár
   meghalt,  négy  napja  a  sírban  volt.  Jézus  érkezését,  Mártával  való
   találkozását, kettejük beszélgetését írja le a mai evangélium, Szent Márta
   emléknapján.
   Márta így  fogadja Jézust:  „Ha itt  lettél volna,  nem halt  volna meg  a
   testvérem!”   (Jn   11,21).   Fájdalom,   keserűség,   reménytelenség,   a
   megváltoztathatatlanba való beletörődés sugárzik szavaiból. Azt  gondolja,
   hogy a halálon nem lehet változtatni. Talán egy kis vádaskodást is  érzünk
   szavaiban:  ha   korábban   érkezett  volna   Jézus,   még   megmenthette,
   meggyógyíthatta, életben tarthatta volna testvérét. De most már késő,  már
   ő sem tud segíteni. Mennyire emberi Márta gondolkodása! És amikor az Úr  a
   testvére  feltámadásáról  beszél  neki,   akkor  is  megmarad  az   emberi
   gondolkodás szintjén és a végső feltámadásra gondol.
   Ezt az emberi  gondolkodást messze felülmúlja  Isten cselekedete. Jézus  a
   sírhoz megy és  feltámasztja, visszahívja  az életre  Lázárt. Olyat  tesz,
   amire Márta nem számított és mások sem.
   Erősítse  a  feltámadásban  való  hitünket   és  az  örök  életbe   vetett
   reményünket ez a  történet! Istennek  hatalma van ahhoz,  hogy új  életet,
   örök életet ajándékozzon nekünk.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Uram, hiszek szívednek,  hiszem küldetésedet! Tudom,  hogy Mester vagy  és
   minden szívet magadhoz vonzol. Hiszek szeretetednek, és tudom, azért  izzó
   a szíved, hogy a  világot lángra gyújtsa, Hiszem,  Uram, igen, a  kezemmel
   fogom, hogy a világnak kell a te szíved. Uram, kérlek, gyújts meg sokakat,
   hadd fogjon  tüzet szívünkön  a szíved,  hadd égjen,  világítson  lelkünk.
   Válassz, Uram, égő emberlelkeket,  s mutasd meg bennük  a te utadat.  Add,
   Uram, hogy a te szolgáid megnyissák  bennem az élő vizek forrását, S  hogy
   általuk életem értékesebb és gazdagabb legyen.
   Prohászka Ottokár