2015. július 27. – Hétfő

2015.07.27 14:29

     Jézus egy  alkalommal  ezt a  példabeszédet  mondta a  népnek:  A  mennyek
   országa hasonló a mustármaghoz, amelyet a földműves elültet földjébe. Ez a
   mag kisebb ugyan mindenféle magnál, de amikor felnő, nagyobb, mint a kerti
   vetemények. Valóságos fa lesz belőle,  úgyhogy az ég madarai eljönnek,  és
   ágai között laknak.
   Jézus azután egy másik példabeszédet  is mondott nekik: A mennyek  országa
   hasonló a kovászhoz.  A gazdaasszony  elvegyíti három véka  lisztbe, és  a
   kovász átjárja az egész tésztát.  Mindezt példabeszédekben mondta Jézus  a
   népnek. Példabeszéd  nélkül nem  szólt hozzájuk.  Beteljesedett, amit  így
   jövendölt meg a próféta: „Megnyitom ajkamat, és példabeszédekben  hirdetem
   azt, ami titok volt a világ kezdete óta.”
   Mt 13,31-35

   Elmélkedés:

   Az Isten országáról szóló jézusi példabeszédek sorozatában a  mustármagról
   és a kovászról szólót  olvassuk a mai  evangéliumban. A mustármag  egészen
   kicsiny, jelentéktelennek tűnik, s nem is gondolná az ember, mekkorára meg
   tud nőni. Akinek nincs tapasztalata a kovásszal, az élesztővel, az nem  is
   gondolná, hogy milyen nagy hatással van a tésztára, amelybe belekeverik.
   Mindkét hasonlatban  Jézus  a  kezdeti állapotra  és  a  végső  eredményre
   irányítja  figyelmünket,  s   azt  a  hatást   reméli,  hogy  a   hallgató
   rácsodálkozik  a  kettő  hatalmas  különbségére.  Ezért  mondja,  hogy  az
   elültetendő mustármag  „kisebb mindenféle  magnál,”  de végül  minden  más
   veteménynél nagyobb  lesz. A  kevés adag  élesztő pedig  képes három  véka
   lisztet is megkeleszteni.
   Az apostoli idők keresztényei jogosan gondolták, hogy az akkor még kicsiny
   krisztusi közösség  idővel naggyá  fog  válni, el  fog terjedni  az  egész
   világon, miként az a következő  évszázadokban valóban történt. A  hasonlat
   tehát  egyrészt  az  Egyház  szüntelen  növekedésére,  terjedésére   utal,
   másrészt arra is, hogy Krisztus követőiben  mind nagyobb lesz a hit és  az
   Isten iránti  szeretet.  Miként  a földbe  ültetett  mustármag  kikelését,
   növekedését az ember nem képes befolyásolni, ugyanúgy nem emberi  erőnkön,
   nem mirajtunk múlik Isten  országának növekedése, hanem Isten  kegyelmének
   köszönhetően növekszik a világban és bennünk.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Örök Atya Fia, aki  bennünk élsz, te vagy  dicsőségünk reménysége! Élj  te
   bennünk, a te életed törvényei uralkodjanak felettünk, hogy életünk  olyan
   legyen mint  a tied!  Te élj  bennünk, te  imádkozz bennünk,  te  szenvedj
   bennünk, többet nem is kérünk. Mert  ha miénk vagy, gazdagok vagyunk.  Aki
   Téged megtalált, megtalálta élete erejét és győzelmét.
   K. Rahner