2015. július 24. – Péntek

2015.07.24 06:09

   Miután   Jézus    megmagyarázta    tanítványainak,   hogy    miért    mond
   példabeszédeket, így  folytatta:  „Értsétek  meg hát  a  magvetőről  szóló
   példabeszédet! Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem
   értik meg, azokhoz eljön a gonosz,  és elragadja mindazt, amit a  szívükbe
   vetettek. Ez az a mag, amelyik az útszélre esett. A kövek közé hullott mag
   pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de
   az nem ver  benne gyökeret, csak  ideig-óráig él. Amikor  a tanítás  miatt
   szorongatás, üldözés éri, csakhamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag
   az, aki meghallgatja  a tanítást, de  a világi gondok  s a csalóka  vagyon
   elfojtja azt benne, és  gyümölcs nélkül marad. Végül  a jó földbe  hullott
   mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz: az
   egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat.”
   Mt 13,18-23

   Elmélkedés:

   A magvetőről  szóló  példabeszéd  magyarázatában  Jézus  felsorolja,  hogy
   hányféle veszély fenyegeti azokat, akik hallgatják Isten üzenetét. Egyesek
   szívéből a  gonosz kitépi  az  igazság tanítását,  másokban nem  ver  mély
   gyökeret a  tanítás  és a  nehézségek  idején elpártolnak  attól,  továbbá
   vannak olyanok,  akikben  terméketlen  marad  a  tanítás,  mert  fontosabb
   számukra a  földi  világ szeretete,  mint  az örök  életre  vezető  isteni
   üzenet. És  természetesen  vannak  olyanok, akik  a  tanítást  hallgatják,
   megszívlelik és életre is váltják.
   A  tanítás  különféle  fogadtatásait  három  területre  vonatkoztathatjuk.
   Először Jézus tanítására, aki maga is megtapasztalta, hogy szavait egyesek
   rosszindulattal, ellenséges érzülettel  hallgatják. Másodszor az  apostoli
   időkre   is   érvényes,   hiszen   az   apostolok   igehirdetésük    során
   visszautasítással   is   találkoztak,   s   ez   a   tapasztalat   szintén
   megjelenhetett az  evangélisták  leírásában. Harmadszor  pedig  az  Egyház
   igehirdetésére jellemző a  visszautasítás az évszázadok  során. A  negatív
   fogadtatás mellett azonban mindhárom területen megmutatkozik a pozitív is,
   azaz  az  elfogadás.  Jézust  elragadtatással  hallgatják  a  tömegek,  az
   apostolok megtapasztalják, hogy  ha Jézus nevében  tanítanak, akkor  annak
   hatása van az emberekre,  és az Egyház igehirdetése  is eredményt hoz,  ha
   hűséges marad az Úr szavához.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Urunk, Jézus  Krisztus, világ  világossága és  híveid vigasza,  nyisd  meg
   szemünket üzeneted  számára. Az  évek  folyamán sok  hang  és szó  jut  el
   fülünkhöz, és  mi  emberek oly  gyakran  bolyongunk és  tévelygünk.  Nálad
   vannak egyedül az örök élet igéi! Add, hogy megnyitottak legyünk igazságod
   iránt.  Hadd  tudjunk  tisztelettel  meghajolni  titkaid  előtt!  Erősítsd
   bennünk az örökkévalóság  fényessége utáni vágyat,  amelyben minden  titok
   megoldódik. Csak akkor fogjuk megtudni, ki  voltál te, és hogy mi  történt
   körülöttünk.
   J. K. Lavater