2015. július 23. – Csütörtök, Szent Brigitta, Európa társvédőszentje

2015.07.23 07:10

  Abban az  időben  Jézus ezt  mondta  tanítványainak: Én  vagyok  az  igazi
   szőlőtő, Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt
   bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy
   még többet  teremjen. Ti  már  tiszták vagytok  a tanítás  által,  amelyet
   hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok.  Miként
   a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn,  úgy
   ti sem, ha nem  maradtok bennem. Én vagyok  a szőlőtő, ti a  szőlővesszők.
   Aki bennem marad, és  én őbenne, az bő  termést hoz. Mert nélkülem  semmit
   sem tehettek. Aki nem marad bennem,  azt kivetik, mint a szőlővesszőt,  és
   elszárad. Összeszedik, tűzre  vetik és  elégetik. Ha  bennem maradtok,  és
   szavaim  is  bennetek  maradnak,   akkor  bármit  akartok,  kérjétek,   és
   megkapjátok. Azáltal  dicsőül  meg  Atyám,  hogy  bő  termést  hoztok,  és
   tanítványaim lesztek.
   Jn 15,1-8

   Elmélkedés:

   A  szőlőültetvény  vagy  szőlőskert   képe  jó  néhányszor  előfordul   az
   ószövetségi írásokban,  főként a  prófétai  könyvekben. A  választott  nép
   Isten szőlőskertje.  Isten úgy  törődik az  ő népével  és úgy  gondoskodik
   róla, miként a gazda foglalkozik szőlőbirtokával. Isten belenyúl az általa
   választott nép életébe, irányítja sorsát, meghatározza feladatát,  megvédi
   vagy megszabadítja ellenségeitől, más  népektől, amelyek ellene törnek.  A
   gondoskodás ellenére a  nép mégsem  tiszteli Istent,  sok esetben  semmibe
   veszi parancsait,  fellázad ellene,  hűtlen lesz  a szövetséghez,  amelyet
   Isten kötött  vele. A  prófétai jövendölésekben  az is  előfordul, hogy  a
   végső időkben Isten  új szőlőskertet ültet,  megújítja szövetségét. E  kép
   hátterében az áll, hogy  az Istenhez való tartozás  alapja a szövetség  és
   Isten parancsai.
   Jézus jól tudja,  hogy hallgatósága számára  ismert ez a  kép, ezért  erre
   építve új dolgot fogalmaz meg amikor önmagát „igazi szőlőtőnek” nevezi. Az
   egykor kötött szövetség  és az  ószövetségi törvények  helyébe ő  és az  ő
   szeretet-parancsa lép. Az ő személyéhez való kapcsolódás, kötődés lesz  az
   alapja az  Isten  újszövetségi  népéhez  való  tartozásnak.  Jézus  nélkül
   terméketlenek, gyümölcstelenek  vagyunk,  de  ha  hozzá  tartozunk,  akkor
   életünk jócselekedetek bőségét fogja teremni.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Isten Fia, Jézus  Krisztus! Csak  te vezethetsz bennünket  vissza az  Atya
   házába.  Téged  vártunk  mint  Messiást.  Urunk  és  mesterünk  lettél:  a
   szegényeknek üdvösséget hoztál, megvetést találtál a gazdagoknál. Szenvedő
   Isten  szolgája,  kiürítetted   isteni  alkatod   szépségét.  Így   lettél
   mennyországkirálya, Krisztus  követésére vállalkozók  példája. Földi  anya
   gyermeke voltál, a világ szemében kihívó botrány. Mégis csak te  köthettél
   szövetséget  mint  Isten  küldötte,  égiek  közvetítője.  Életünk  kenyere
   lettél! Keresztre feszített Üdvözítőnk, te vagy a feltámadás és az el  nem
   múlást hirdető próféta.
   Cserháti J.