2015. július 22. – Szerda

2015.07.22 08:33

   Abban az időben Jézus  elment hazulról és  leült a Genezáreti-tó  partján.
   Hatalmas tömeg gyűlt össze,  ezért beült egy csónakba,  a tömeg pedig  ott
   állt a parton.  Ekkor példabeszédekben  sok mindenre  oktatta őket:  „Íme,
   kiment a  magvető vetni.  Amint  vetett, némely  szem az  útszélre  esett.
   Jöttek az ég  madarai, és  ezeket mind  megették. Némely  szem kövek  közé
   esett, ahol nem volt  elég termőföld. Ezek hamar  kikeltek, hisz nem  volt
   mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt és forrón tűzött, kiégtek, mert nem
   volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek  tövisek közé estek, és amikor  nőni
   kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott, és
   termést hozott: az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a  harmadik
   harmincszorosat. Akinek füle van a hallásra, hallja meg!”
   Mt 13,1-9

   Elmélkedés:

   Szent  Máté  evangélista  írásának   13.  fejezetében  hét   példabeszédet
   olvashatunk, amelyeket  Jézus az  Isten országáról,  a mennyek  országáról
   mond. Az előttünk  álló napokban,  illetve a jövő  héten ezeket  olvassuk,
   legalábbis akkor, ha  valamelyik szent  napjának evangéliuma  nem kerül  a
   helyére.  E  hasonlatok  a  magvetőről,  a  búzáról  és  a  konkolyról,  a
   mustármagról, a  kovászról (élesztőről),  a  földbe rejtett  kincsről,  az
   igazgyöngyről  és  a  hálóról  szólnak.  E  példázatok  némelyikét   Jézus
   részletesebben is megmagyarázza.
   A mai  részben  a  magvetőről  olvasunk. A  vetés  során  egyes  magok  az
   útszélre, kövek vagy  tövisek közé hullottak.  Kár volna arra  gondolnunk,
   hogy  a  magvető  rosszul,  nemtörődöm  módon  végezte  munkáját,   hiszen
   bizonyára  elenyésző   lehetett  a   magok   mennyisége,  ha   ennek   nem
   tulajdonított jelentőséget a vetést végző személy, s valószínűleg a  magok
   nagy többsége a jó földbe hullott.
   Jézus nem  mezőgazdasági  tanácsokat  szeretne  adni,  hanem  el  szeretné
   gondolkoztatni a hallgatóságot arról, hogy  az ő szívükben milyen  talajra
   hull Isten tanítása, hogyan fogadják  azt. Engedem-e, hogy Isten  csendes,
   titokzatos  működésének  és  kegyelmének  köszönhetően  az  én  életem  is
   százszoros termést  hozzon? Lelkem  nem  terméketlen talaj!  Képes  vagyok
   befogadni és gyümölcsözővé tenni, megsokszorozni Isten üzenetét.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Nem kérek  sem egészséget,  sem  betegséget, sem  életet, sem  halált,  de
   kérem, Uram, legyen a te gondod az én életem, egészségem és halálom,  hogy
   minden a te  dicsőségedet szolgálja,  lelkem üdvére és  az egyház  javára.
   Egyedül te tudod, mi válik javamra, te vagy a végtelen hatalmas Úr, legyen
   meg a te akaratod! Add meg, hogy akaratod legyen az én akaratom,  alázatos
   bizalommal rád hagyatkozzam, a te parancsaidat mindenkor követve  fogadjam
   el mindazt, ami tőled származik.
   B. Pascal