2015. július 21. – Kedd

2015.07.21 05:59

   Egy alkalommal  Jézus éppen  a népsokaságot  tanította. Eközben  anyja  és
   rokonai odaérkeztek, és  kint várakoztak rá,  mert beszélni akartak  vele.
   Valaki szólt  is Jézusnak:  „Anyád és  rokonaid kint  várnak, és  beszélni
   akarnak veled.” Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki: „Ki az  én
   anyám, és kik az én rokonaim?” Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így
   szólt: „Ezek  az  én  anyám  és  rokonaim.  Aki  teljesíti  mennyei  Atyám
   akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám.”
   Mt 12,46-50

   Elmélkedés:

   Jézus rokonsága is értesült azokról a vitákról, amelyek közte, valamint  a
   farizeusok és  írástudók között  kialakultak. Máté  evangélista a  rokonok
   szándékáról csak  annyit  jegyez  meg,  hogy  beszélni  akarnak  Jézussal.
   Kellemetlen lehetett  számukra,  hogy egyik  családtagjuk  szembekerült  a
   vallási vezetőkkel, ezért  úgy döntenek, hogy  felkeresik és  megpróbálják
   rávenni, hogy térjen haza velük. Talán  meg akarták győzni arról, hogy  ne
   folytassa tovább tanításait és ne  tegyen több csodát a nagy  nyilvánosság
   előtt, mert ez újabb összetűzésekhez vezethet.
   Érkezésükről értesülvén Jézus ezt kérdezi: „Ki  az én anyám, és kik az  én
   rokonaim?”  (Mt  12,48),  majd  pedig  azokat  nevezi  családjának,   akik
   teljesítik a mennyei Atya akaratát. Mindezt ne értsük félre! Nem arról van
   ugyanis szó, hogy Jézus megtagadja édesanyját vagy családját, hanem arról,
   hogy új  közösséget hoz  létre tanítványaiból,  mindazokból, akik  hisznek
   benne és követik őt,  s ez az új  közösség legalább annyira bensőséges  és
   közvetlen, mint a családhoz való  tartozás az emberek között. Szavait  úgy
   mondja, hogy  karját ünnepélyesen  kitárja tanítványai  felé. E  mozdulat,
   amely a meghívást jelenti, felém is megmutatkozik. Az Úr engem is  meghív,
   hogy követője,  tanítványa, családtagja,  testvére  legyek. Tőlem  is  azt
   kéri, hogy az Atya akarata szerint éljek.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Istenem, engedd, hogy szeresselek téged! Mi van számomra kívüled a  földön
   vagy az égben? Csak te vagy szívem Istene és örökségem. Add, Uram, hogy te
   légy szívem központja, és tisztíts meg, hogy csak téged keresselek!  Egyet
   hagyj csak meg nekem: a te szeretetedet! Növekedjen bennem, és soha meg ne
   szűnjön, amíg egykor veled egyesülök mindörökre.
   K. Rahner