2015. július 20. – Hétfő

2015.07.20 08:58

   Néhány írástudó és  farizeus így  szólt egyszer  Jézushoz: „Mester,  jelet
   szeretnénk tőled  látni.” Jézus  így  válaszolt: „Ez  a gonosz  és  hűtlen
   nemzedék jelet kíván,  de nem  kap más  jelet, mint  Jónás próféta  jelét.
   Amint ugyanis Jónás próféta három nap és három éjjel volt a hal gyomrában,
   úgy lesz az Emberfia három nap és  három éjjel a föld szívében. A  ninivei
   férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel  a nemzedékkel együtt, és  elítélik
   ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Ámde itt  nagyobb
   van, mint Jónás. Dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a  nemzedékkel
   együtt, és elítéli ezt  a nemzedéket, hiszen ő  a föld végső határáról  is
   eljött, hogy meghallgassa Salamon  bölcsességét. Itt pedig nagyobb  valaki
   van, mint Salamon.”
   Mt 12,38-42

   Elmélkedés:

   A vallási vezetők  „jelet” akarnak  látni Jézustól.  Bibliai értelemben  a
   „jel” olyan  esemény,  amely  Isten működését  jelzi.  Olyan  cselekedetet
   várnak tehát  tőle, amely  azt igazolja,  bizonyítja, hogy  Jézus  valóban
   Isten. Kérésük  azért meglepő,  mert ők  is hallottak  Jézus csodáiról  és
   gyógyításairól, de  ez  mégsem elég  számukra.  Látják, hogy  a  nép  nagy
   számban viszi hozzá a betegeket, akik sorra meggyógyulnak, de az írástudók
   és farizeusok ennél is többet akarnak.
   Az Úr viszont nem teljesíti kérésüket, hanem Jónás próféta esetét idézi az
   ószövetségi időkből.  Két  szempontból is  Jézus  előképének  tekinthetjük
   Jónást. Egyrészt azért, mert Isten küldötteként megtérést hirdetett Ninive
   lakóinak, akik szavára valóban megtértek, felhagytak bűnös életükkel annak
   reményében, hogy Isten megkönyörül rajtuk. Jézus a mennyei Atya Fiaként és
   küldötteként szintén megtérést hirdet, de nem hallgatnak rá, legalábbis  a
   vallási vezetőkre  igaz  ez.  Másrészt  a  cethal  gyomrában  három  napig
   tartózkodó és  onnan  élve  előkerülő Jónás  próféta  előképe  a  halálból
   harmadnapra feltámadó Jézusnak.  E példával  Jézus előre  jelzi, hogy  bár
   feltámadása egyértelmű  jele  lesz annak,  hogy  ő valóban  Isten,  mégsem
   fognak sokan hinni e jel láttán sem.
   Isten jelenlétének jelei körülvesznek. Észreveszem-e őket?
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Urunk  Jézus  Krisztus!   Imánk  sokszor  olyan   színtelen,  mert   téged
   templomainkba zártunk, és  a világot tőled  távol tartottuk. Engedd,  hogy
   ezután   az   újság   olvasásakor,   a   napi   hírek   zűrzavarában,    a
   világkonferenciák, a háborúk és katasztrófák  zuhatagában is mindent a  te
   kereszted tövében gondoljunk át,  mert egyedül ez  ad értelmet és  választ
   mindenre.
   P. Leppich