2015. július 18. – Szombat

2015.07.18 07:34

  A  félkezére  béna  ember   szombatnapon  történt  meggyógyítása  után   a
   farizeusok kivonultak a  zsinagógából, és maguk  között arról  tanakodtak,
   hogyan okozhatnák Jézus vesztét. Jézus tudta ezt, ezért eltávozott  onnét.
   Sokan  azonban  utána  mentek,  és  ő  valamennyiüket  meggyógyította,  de
   megtiltotta nekik, hogy nyíltan beszéljenek róla. Így beteljesedett Izajás
   próféta jövendölése:
   „Ez az én szolgám, akit kiválasztottam,
   szeretett fiam, akiben kedvem telik.
   Kiárasztom rá lelkemet,
   és ítéletet hirdet a nemzeteknek.
   Nem vitatkozik, és nem kiabál;
   szavát sem hallják a tereken.
   A megroppant nádszálat nem töri el,
   a pislákoló mécsbelet nem oltja ki,
   míg csak győzelemre nem viszi az igazságot.
   Az ő nevében bíznak a nemzetek.”
   Mt 12,14-21

   Elmélkedés:

   A mai  evangéliumi részlet  előzménye az,  hogy Jézus  meggyógyította  egy
   ember béna kezét (vö. Mt 12,9-14). Mivel a gyógyítás szombaton történt,  a
   farizeusok nehezményezték  azt, mert  munkának, a  nyugalom  megszegésének
   minősítették  Jézus  cselekedetét.  Miközben  ők  félrevonulnak  és  arról
   beszélnek, hogy miként állítsák félre Jézust, az Úr továbbmegy, s a  hozzá
   érkező újabb betegeket is  meggyógyítja. Azt látjuk  tehát, hogy az  egyik
   oldalon a  farizeusok  szándékosan  keresik  az  alkalmakat,  hogy  miként
   tudnának Jézus szavaiba és tetteibe belekötni, a másik oldalon pedig Jézus
   igyekszik elkerülni  a  vitalehetőségeket,  ezért tiltja  meg  a  gyógyult
   személyeknek, hogy beszéljenek arról, hogy mi történt velük, ki  szüntette
   meg betegségüket.
   A gyógyítást követően Izajás próféta  egyik jövendölését olvassuk (vö.  Iz
   42,1-4), amely részlet Isten szenvedő  szolgájáról szól. Nem Jézus  mondja
   el, nem  ő alkalmazza  önmagára  ezt a  szöveget, hanem  Máté  evangélista
   illeszti be írásába.  Az a  szándéka ezzel, hogy  bemutassa: az  eljövendő
   Messiásról,  Isten   küldöttéről,   Isten   szolgájáról   szóló   prófétai
   jövendölések  Jézus  személyében  teljesedtek  be.  Ezt  igazolják  az   ő
   cselekedetei, gyógyításai és csodái.  Jézus személyében az irgalmas  Isten
   küldötte jár a földön és segít az embereken.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Uram, taníts  meg engem  imádkozni!  Vezesd szívemet,  lelkemet,  eszemet,
   akaratomat hozzád, hogy  megtanuljak veled beszélni.  Melegítsd fel  benső
   világomat, amikor csak rád  gondolok. Te bennem  lakozol, így hát  beszélj
   hozzám, teremts  csendet  bennem, hogy  rád  figyeljek. Add,  hogy  mindig
   jobban megismerjelek, és végül is egészen eggyé legyek veled.
   A. Baum