2015. július 16. – Csütörtök

2015.07.16 09:02

   Jézus egy alkalommal így fejezte be tanítását: Jöjjetek hozzám mindnyájan,
   akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek  titeket!
   Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok  tőlem, mert én szelíd vagyok  és
   alázatos szívű és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az  én
   terhem könnyű.
   Mt 11,28-30

   Elmélkedés:

   Mai rövid evangéliumi részletünk csak  Máté írásában található meg.  Jézus
   magához hívja a megfáradtakat, hogy felüdítse őket. Azt javasolja, hogy az
   ő alázatából, szelídségéből és nyugalmából merítsenek erőt a megújuláshoz.
   Nem  kézzelfogható,  nem   az  egyik   ember  által   a  másiknak   adható
   tulajdonságok ezek, hanem olyanok, amelyek könnyen elsajátíthatóak.  Azért
   vállalkozunk  Jézus  követésére,  hogy  az  ő  alázatából  tanuljunk   meg
   alázatosan viselkedni és az ő szelídsége szolgáljon például számunkra.
   E kijelentések arra utalnak, hogy a hit útja, a Krisztus-követés útja  nem
   csupán értelmi  tevékenység a  részünkről.  A mi  Urunk  nem is  azt  kéri
   elsősorban,  hogy   értelmünkkel  minél   többet  ismerjünk   meg   hitünk
   igazságaiból, hiszen akkor a vallásosság csupán elmélet maradna számunkra.
   Ő azt kéri, hogy  hozzá menjünk, őt kövessük,  éljünk úgy, ahogyan ő  élt.
   Egyszerű kérés ez az Úr részéről.  És egyszerű elindulni ezen az úton,  ha
   Istenre  bízzuk  életünket,  magunkat,   sorsunkat,  és  tőle  várjuk   az
   üdvösséget.  A  mindennapok  rohanása,  a  sürgős  teendők  és  a   fölénk
   tornyosuló gondok közepette jusson eszünkbe Jézus hívása és ígérete!  Nála
   nyugalomra találunk. Nála megpihenhetünk. Nála megtaláljuk mindazt,  amire
   lelkünknek szüksége  van.  Közelsége  lelki békével  tölt  el  minket.  Őt
   hallgatva megújulva indulhatunk tovább.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Ne hagyd, Uram, hogy megfeledkezzünk papjaidról.  Ők a tieid és a  mieink.
   Te emelted ki  őket közülünk, hogy  hírnökeiddé váljanak és  közvetítőnkké
   feléd. Világosítsd meg őket,  hogy ma is lássák,  mi a hivatásuk  értelme:
   téged adni  a világnak!  Adj nekik  erőt,  hogy a  nép nevében  bátran  és
   büntetlenül álljanak előtted: emberi kiáltásuk hasson el tehozzád.
   Cserháti J.