2015. július 15. – Szerda

2015.07.15 07:44

   Abban az időben Jézus így fejezte be tanítását: Magasztallak téged, Atyám,
   ég és föld  Ura, mert  elrejtetted mindezt a  bölcsek és  okosak elől,  és
   kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám,  így tetszett ez neked!  Az
   én Atyám mindent átadott nekem,  és nem ismeri a  Fiút senki más, csak  az
   Atya, s az Atyát  sem ismeri más, csak  a Fiú, és akinek  a Fiú ki  akarja
   nyilatkoztatni.
   Mt 11,25-27

   Elmélkedés:

   Isten megismerésének vágya minden ember szíve mélyén ott él. Az  istenhívő
   ember számára ez egészen természetes.  Meg szeretné ismerni Istent,  látni
   akarja azt, akinek létezésében hisz, s akinek hite szerint saját létezését
   is köszönheti. Ugyanakkor a hitetlen emberekben  is sokszor él ez a  vágy,
   csak ők inkább elfojtják magukban az ezzel kapcsolatos kérdéseket.  Emberi
   végességünk határt szab annak, hogy  a végtelen Istent megismerjük a  maga
   teljességében, de amikor levetjük majd véges emberi testünket és  magunkra
   ölthetjük feltámadásunk révén a halhatatlan új testet, akkor látni  fogjuk
   Istent az ő teljes dicsőségében.
   Bár földi életünk  során meglehetősen  végesek megismerésünk  lehetőségei,
   mégsem vagyunk egészen tudatlanok,  hiszen a megtestesült Fiúisten,  Jézus
   Krisztus kinyilatkoztatja nekünk az Atyát.  Tőle tudjuk, hogy Isten  Atya,
   aki szeretettel, irgalommal és gondoskodással  fordul az emberek felé.  Ha
   életünk Jézus Krisztus megismerésére és követésére irányul, illetve  arra,
   hogy őt  szeressük, akkor  a legjobb  úton járunk,  hogy a  mennyei  Atyát
   megismerjük. Jézus  a  közvetítő  Isten  és az  emberek  között,  s  benne
   megláthatjuk az Atyát, találkozhatunk  vele. Jézus bátorítására és  általa
   szólíthatjuk Istent Atyánknak.
   Uram, mutasd meg nekem az Atyát és vezess engem az Atyához!
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Istenünk, mi keresztények, a szabadság hívei vagyunk; annak a szabadságnak
   elkötelezettjei, amelyet te adtál  nekünk. És mennyire különös:  egyszerre
   vagyunk  hatalom   alatt  állók   és   hatalmasok.  Neked   tartozunk   és
   testvéreinknek. Krisztus elhozta a  mi szabadságunkat, és  ez immár az  új
   emberi hitvallás.  Uram, tedd  újra lehetővé,  hogy lelkünk  szabadságáért
   mindent kockára tegyünk!
   E. A. Grabner-Haider